Corona – vår beredskap inför läsåret 2020-2021

Kyrkslätts gymnasium inleder läsåret 2020-2021 med närstudier i sedvanlig ordning. Vi är naturligtvis medvetna om corona-situationen, och anstränger oss för att minimera en eventuell smittorisk i vår arbetsmiljö. Vi har också en god beredskap för omställningar i undervisningsarrangemangen, om så skulle krävas.

Vi hoppas att alla bidrar till tryggheten genom att följa de direktiv och rekommendationer som kommer från statsrådet, THL och övriga instanser. Vi hoppas också att våra studerande följer de lätt avvikande arrangemangen vi infört till höstterminen.

Vårt läsår startar den 11 augusti, som planerat, med närundervisning. Vi informerar dig handefter som vi fått nya direktiv och rekommendationer.

På den här sidan har vi samlat material som vi hoppas ska vara dig till hjälp. Tveka inte att ta kontakt om det är något du undrar över, eller om du tycker att du behöver extra hjälp och stöd av vilket slag som helst.

Kolla gärna in Studi:s lättsamma men informativa kortfilm om corona-viruset.

Det allra senaste

Sidan uppdaterades senast 22.8.2020.

 • 2020-08-22 Abiturienterna rekommenderas övergå till distansundervisning från och med första september.
 • 2020-08-22 Nya direktiv från THL
 • 2020-08-09 Läs hälsningarna från Mikael Flemmich, chef för svensk dagvård och utbildning.

Tryggt inför skrivningarna!

Distansundervisning för abiturienterna

Bildningsväsendet i Kyrkslätt skickade ut följande meddelande fredag 22 augusti.

Rekommendation om övergång till distansstudier

Gällande gymnasieutbildningen, rekommenderar utbildningstjänsterna i Kyrkslätts kommun att abiturienterna börjar studera på distans från och med 01.09.2020. Detta för att minimera riskerna för abiturienterna att smittas av coronavirus inför höstens studentskrivningar. På detta sätt hoppas vi att studentskrivningarna kan genomföras tryggt och enligt tidtabellen.

Beslutet är nog klokt, och vi har god tid på oss att förbereda oss väl. Inledningsvis tar vi en gemensam diskussion, alla ABI:n samtidigt. Vi kompletterar informationen handefter.

Hemma bra men i skolan bäst!

Gammalt Kygy-ordspråk

Vardagen i skolan

Läsåret startar alltså alldeles som vanligt. Undervisningen kommer också igång i vanlig ordning, enligt schemat i Wilma. Vi måste däremot alla bemöda oss om att minimera risken för smitta, och skapa en så trygg skolmiljö som möljigt. Vi vill alltså att alla beaktar och respekterar våra försiktighetsåtgärder. Du ska alltså följa åtminstone följande tumregler.

 • Stanna hemma om du misstänker att du är smittad. Här hittar du närmare direktiv för hur du ska agera.
 • Var noggrann med handhygienen. Du hittar handdeci i varje klassrum, vid ingången, i matsalen, i läsesalen, osv. Desinficera hellre dina händer en gång för mycket än för lite.
 • Undvik närkontakt med dina skolkamrater. Vi strävar efter att bygga upp undervisningen så att ni inte behöver vara alldeles fast i varandra. Kom ihåg det också på rasterna och på håltimmarna.
 • Arbetspunkterna i klassrummen är placerade så att närkontakt ska undvikas. Rumstera alltså inte om!
 • Försök undvika att skapa trängsel vid skåpen – sträva efter att bära med dig hela skoldagens material.
 • Augusti är en varm och vacker månad! Gå ut på rasterna, och tillbringa gärna dina håltimmar utanför skolbyggnaden.
 • Vandra inte över till Winellska sidan.
 • Håll mattiderna. Vi försöker undvika att blanda skolstadierna, för att på så sätt minska på smittorisken. Din lunchtid börjar 12:15.
 • Vi går undantagsvis till matsalen yttervägen. Gena alltså inte genom biblioteket.
 • Använd bara de första matlinjerna, som är vikta för oss.
 • Ät vid borden reserverade för oss. Försök sitta glest vid borden.

Bäst att vara på säkra sidan.

Allmän visdom

Misstänker du att du är smittad?

Om du har symtom ska du stanna hemma och kontakta hälso-och sjukvården. Det kan vara akuta luftvägssymtom, som feber, hosta eller andningssvårigheter, eller misstanke om infektioner orsakad av coronaviruset. På så sätt kan vi sakta ner spridningen av sjukdomen.

Du kan göra en bedömning av dina symptom i Omaolo-servien, https://www.omaolo.fi/. Du kan också kontakta hälso- och sjukvården genom att ringa till hälsocentralen på numret 09 – 2968 3401 för att få anvisningar. Du kan också få anvisningar av Jourhjälpen på numret 116 117.

Det är också viktigt att alla misstankar om coronavirus undersöks genom laboratorietest. Du ska inte komma tillbaka till skolan före du försäkrat dig om att du inte är smittobärare. Entydigast bekräftar du detta då du får resultatet från ditt test, men enligt THL kan du också återvända till skolan då du varit symtomfri i minst ett dygn.

Kontakta skolan så fort som möjligt för att reda ut hur du ska sköta din skolgång om du är tvungen att stanna hemma.

Stay healthy!

–rektor Misha

Håll dig och andra frisk

Coronaviruset sprids i första hand som droppsmitta, när en insjuknad hostar eller nyser. I luften stannar viruset inte kvar. Det är möjligt att viruset också smittar genom fysisk kontakt.

Så här förhindrar du att smittan sprids:

 • Handhygien är det bästa sättet att förhindra spridning av luftvägsinfektioner
 • Håll händerna alltid rena. Tvätta händerna alltid med varmt vatten och flytande tvål då du kommer till hem och före måltider.
 • Om det inte är möjligt att tvätta händerna med vatten och flytande tvål, använd handdesinfektionsmedel.
 • Rör inte vid ditt ansikte kring munnen eller näsan, om du inte precis har tvättat dina händer.
 • Om du hostar eller nyser, gör det på rätt sätt i armvecket eller i en engångsnäsduk.

Undvik att träffa andra människor och att röra dig i folkmängder i onödan.

Hjälp finns att få!

Chattar eller kristelefoner

Om det känns jobbigt ska du be om hjälp. Förutom alla stödpersoner i skolan kan du också vända dig till någon av följande tjänster.