Corona – vår beredskap inför läsåret 2021-2022

Kyrkslätts gymnasium arbetar under läsåret 2021-2022 med närstudier i sedvanlig ordning. Vi är naturligtvis medvetna om corona-situationen, och anstränger oss för att minimera en eventuell smittorisk i vår arbetsmiljö. Vi har också en god beredskap för omställningar i undervisningsarrangemangen, om så skulle krävas.

Vi hoppas att alla bidrar till tryggheten genom att följa de direktiv och rekommendationer som kommer från statsrådet, THL och övriga instanser. Vi hoppas också att våra studerande följer de lätt avvikande arrangemangen vi infört till höstterminen.

Vårt läsår startar den 16 augusti, som planerat, med närundervisning. Vi informerar dig handefter som vi fått nya direktiv och rekommendationer.

På den här sidan har vi samlat material som vi hoppas ska vara dig till hjälp. Tveka inte att ta kontakt om det är något du undrar över, eller om du tycker att du behöver extra hjälp och stöd av vilket slag som helst.

Nu ska vi alla dra vårt strå till stacken för att skapa en så trygg arbetsmiljö som möjligt.

Det allra senaste

Sidan uppdaterades senast 29.11.2021.

 • 2021-11-29
  Maskrekommendationerna införs igen. Läs kommunens senaste infobrev om corona-läget.
 • 2021-10-22
  Maskrekommendationerna upphör. Läs kommunens senaste infobrev om corona-läget.
 • 2021-08-11
  Kommunens senaste infobrev om corona-läget.

Boka vaccineringstid

Du kan boka vaccineringstid via studerandehälsovården. Kontakta vår hälsovårdare Nina Carlberg, per Wilma, epost eller telefon!

Vi återgår till munskyddsrekommendationer

Coronaläget i Kyrkslätt har försvårats under de senaste veckorna, och kommunen är i spridningsfasen av coronaepidemin. Kommunen rekommenderar i stor utsträckning användning av munskydd för alla över 12 år både i offentliga och i privata lokaler där det finns andra människor. Användning av munskydd rekommenderas således också på läroanstalter från och med årskurs 6.

Nu vädjar vi alltså till allas solidaritet. Vi hoppa att vi inför jullovet och våra abiturienters sista period kan skapa en så trygg arbetsmiljö som möjligt. Följande gyllene regler gäller alltså fortfarande:

 • Använd mask.
 • Minns god hälsopraxis: Använd munskydd, tvätta händerna, hosta i ärmen och håll avstånd till andra människor.
 • Sök dig med låg tröskel till coronatest om du misstänker att du blivit exponerad eller smittad.
 • Ha låg tröskel för att stanna hemma om du känner dig krasslig. Kontakta i så fall dina lärare för att ha koll på vad du gått miste om.
 • Vaccinering ger dig ett starkare skydd, och minskar också på risken för att du ska agera smittospridare.

Hemma bra men i skolan bäst!

Gammalt KyGy-ordspråk

Vardagen i skolan

Vi har kommit igenom det värsta, men vill ändå bemöda oss om att minimera risken för smitta, och skapa en så trygg skolmiljö som möljigt. Vi vill alltså att alla beaktar och respekterar våra försiktighetsåtgärder. Du ska alltså följa åtminstone följande tumregler.

 • Stanna hemma om du misstänker att du är smittad. Här hittar du närmare direktiv för hur du ska agera.
 • Var noggrann med handhygienen. Du hittar handdeci i varje klassrum, vid ingången, i matsalen, i läsesalen, osv. Desinficera hellre dina händer en gång för mycket än för lite.
 • Vandra inte över till Winellska sidan.
 • Håll mattiderna. Vi försöker undvika att blanda skolstadierna, för att på så sätt minska på smittorisken. Din lunchtid börjar 12:15.
 • Använd bara de första matlinjerna, som är vikta för oss.
 • Ät vid borden reserverade för oss. Försök sitta glest vid borden.

Bäst att vara på säkra sidan.

Allmän visdom

Misstänker du att du är smittad?

Om du har symtom ska du stanna hemma och kontakta hälso-och sjukvården. Det kan vara akuta luftvägssymtom, som feber, hosta eller andningssvårigheter, eller misstanke om infektioner orsakad av coronaviruset. På så sätt kan vi sakta ner spridningen av sjukdomen.

Du kan göra en bedömning av dina symptom i Omaolo-servien, https://www.omaolo.fi/. Du kan också kontakta hälso- och sjukvården genom att ringa till hälsocentralen på numret 09 – 2968 3401 för att få anvisningar. Du kan också få anvisningar av Jourhjälpen på numret 116 117.

Det är också viktigt att alla misstankar om coronavirus undersöks genom laboratorietest. Du ska inte komma tillbaka till skolan före du försäkrat dig om att du inte är smittobärare. Entydigast bekräftar du detta då du får resultatet från ditt test, men enligt THL kan du också återvända till skolan då du varit symtomfri i minst ett dygn.

Kontakta skolan så fort som möjligt för att reda ut hur du ska sköta din skolgång om du är tvungen att stanna hemma.

Stay healthy!

–rektor Misha

Håll dig och andra frisk

Coronaviruset sprids i första hand som droppsmitta, när en insjuknad hostar eller nyser. I luften stannar viruset inte kvar. Det är möjligt att viruset också smittar genom fysisk kontakt.

Så här förhindrar du att smittan sprids:

 • Handhygien är det bästa sättet att förhindra spridning av luftvägsinfektioner
 • Håll händerna alltid rena. Tvätta händerna alltid med varmt vatten och flytande tvål då du kommer till hem och före måltider.
 • Om det inte är möjligt att tvätta händerna med vatten och flytande tvål, använd handdesinfektionsmedel.
 • Rör inte vid ditt ansikte kring munnen eller näsan, om du inte precis har tvättat dina händer.
 • Om du hostar eller nyser, gör det på rätt sätt i armvecket eller i en engångsnäsduk.

Undvik att träffa andra människor och att röra dig i folkmängder i onödan.

Hjälp finns att få!