Bibbakorridoren

Vägg i vägg med vårt bibliotek och våra kansliutrymmen hittar du vår bibba-korridor. Där hittar du böcker och tidningar som först och främst riktar sig till dig och andra gymnasister. Läs dem i korridoren, eller låna hem dem!

Kryp gärna upp i en av de stora stolarna för att t.ex. fördjupa dig i en bok du hittat på hyllan. Det går också bra att umgås med vänner i sofforna på en rast eller håltimme.

Du kan också göra ditt skolarbete i korridoren. Du kan t.ex. jobba med dina hemuppgifter tillsammans med dina kompisar. Arbetsborden passar också bra till smågruppsarbete, det behöver inte vara knäpptyst i korridoren. Vi hoppas förstås ändå att du respekterar dina skolkamraters arbets- och läsro.

Kom också ihåg att hålla utrymmet snyggt och prydligt. Sätt tillbaka böcker och tidningar i hyllorna. Lämna inte skräp på borden. Du tar förstås av dig skorna om du sträcker ut dig i sofforna.