Politik!

För att alla ska få vara med!

Vi har alla åsikter och tankar om hur saker och ting borde skötas och om hur vårt samhälle borde se ut. Det är just det politik handlar om – ett forum i vilket vi för fram våra tankar och försöker hitta gemensamma överenskommelser.

Vid Kyrkslätts gymnasium pratar vi politik under höstterminen. Våra studerande bildar partin som ska hitta de frågor som förenar partimedlemmarna och som partiet vill arbeta för. Partimedlemmarna motiverar sina ståndpunkter, producerar material som ska belysa dem, förbereder sig för att gå in i en debatt och försöker övertyga resten av skolan att rösta just på dem!

Vi har glädjen att få samarbeta med YLE, Finlands Svenska Unga Socialdemokrater (FSUD), Svensk Ungdom (SU), De Gröna, Luckan i Kyrkslätt och Montem. Tillsammans har vi byggt upp ett spännande paket som ger våra studerande en mångsidig insyn i hur man tillsammans kan bidra till något man tror på.