NYHETER

REPORTAGE

Både smidigt och tungt tycker kygyaner om distansstudierna

I största delen av Finland har skolorna varit stängda sedan mitten av mars på grund av den rådande Covid-19 pandemin. Distansstudierna som infördes som följd har väckt varierande känslor hos studerande vid Kyrkslätts gymnasium. Lärarna har dock verkat relativt nöjda över prestationerna under denna tidsperiod.

Distansstudier har varit väldigt nytt för flera av oss, ingen av oss har upplevt något liknande. Att ha distansstudier är i praktiken som att bli utbildad utan en utbildningsanstalt. Att vara hemma framför en skärm och ha ansvaret över att ta till sig all den information som krävs är svårt att vänja sig vid

Har lyckats göra vardagen lättare

Men bortsett från den nackdelen har distansstudierna visat sig vara något som många elever uppskattar, som det visar sig i svaren från ett frågeformulär som skickades ut till samtliga studerande vid Kyrkslätts gymnasium åk 1-2, d.v.s. de som upplevt en distansstudievardag sedan den 16.3.2020. Största delen av eleverna har lyckats med att hitta något som gör vardagen lättare, sådana saker är exempelvis: att vara närvarande under distanslektionen medan man motionerar, att hjälpa varandra med uppgifter under skoldagen eller genom att delta i undervisningen medan man njuter av den mognande sommarsolen.

Det här diagrammet ger oss en tydlig blick på hur många som tycker att det går bra, vilket är lite mer än hälften, dvs 50,8%, och hur många som tycker att de går helt okej eller dåligt, vilket tillsammans utgör 31,2%. Eftersom vi i KyGy började med distansstudier så plötsligt, var det oväntat av många och vi hade inte “förberett” oss inför det här.

Vi som studerande har olika styrkor och svagheter, vilket betyder att vissa har det lätt då det gäller distansstudier medan andra kämpar med att hålla motivationen på topp. Det här är mycket begripligt eftersom att vara i dessa förhållanden under en lång period kan vara väldigt stressigt för de flesta. “Man är super stressad hela tiden” upplever en studerande på KyGy.

Mera sömn för studerande

Kortfattat har distansstudier börjat kännas lättare för många kygyaner då man blivit van vid takten och metoden. Som vi alla vet, är sömn något som går hand i hand med skolgången och det har länge förts en debatt kring huruvida eleverna får tillräckligt med sömn och ifall skolan borde börja senare. Under distansundervisningen har många kygyaner visat belåtenhet över att man får sova längre och att man har mera fritid. Denna positiva inverkan på studerande har troligtvis gett dem motivation och ork i gengäld. “Jag har också mer fritid så jag har varit mycket piggare och gladare” säger en studerande vid KyGy.

Flera elever berättar i gallupen om hur skolmiljön har förändrats och hur de har upplevt skillnaden att inte vara fysiskt i kontakt med sina skolkamrater under lektionerna. Vissa tycker mera om att vara i skolan eftersom man lär sig bättre där, det är lättare att hålla sig fokuserad, man får se sina vänner och man har rätt “mindset”.

Koncentrationen vacklar och omväxling efterlyses

Många elever har berättat att det är skönt att ha mera tid att göra sådant som man tycker om att göra på fritiden, som till exempel att spela spel, läsa, träna och spendera tid med familjen. Men som vanligt, finns det alltid flera åsikter när det gäller förändrade vanor. Andra elever har konstaterat att det är svårare att koncentrera sig under distanslektionerna. Detta kan bero på att läraren inte har möjlighet att hålla alla elever uppmärksamma under lektionen. Det är vanligt i ännu i gymnasieåldern att man lär sig bäst genom att ha diskussioner med läraren och kamraterna för att lära sig, men detta har tydligt minskat under den senaste tiden.

Enligt en elev är det mycket svårare att lära sig, eftersom man nästan bara måste ta till sig information genom att läsa eller genom att lyssna på en föreläsning genom en skärm. Detta visar att det är svårt att göra alla nöjda, men skolan borde ta mera initiativ till att ordna undervisningen på ett mer omväxlande sätt, t.ex. låta studerande vara en större del av undervisningen, studeranden skulle kunna vara i små grupper och presentera ett kapitel.

Det här diagrammet visar att nästan hälften (49,2%) av de som svarade anser att de inte lär sig lika mycket genom distansstudier. Medan 23% anser att de går lika bra med distansstudier som det går när man är i skolan.

När man har distansstudier, har man mycket ansvar för att se till att man får allt gjort och det mesta ska göras självständigt, vilket kan vara väldigt jobbigt. För många är lärprocessen inte lika stark som när man får sitta i klassen bland andra elever och lärare.

Mera arbete att göra

Distansstudier har varit krävande för en del studerande, då flera anser att det har varit dubbelt så mycket arbete. Det som gör det även mer krävande är att distansstudier är något helt nytt för flera av oss i Kyrkslätts gymnasium.

-Arbetsmängden ökar eftersom man måste jobba hårdare för att förstå och få uppgifterna gjorda, säger en anonym studerande vid KyGy.

En del elever har varit av den åsikten att det är svårare att få stöd och hjälp, vilket har sin naturliga förklaring i att allting sker digitalt. Faktumet att det är svårare att få hjälp och stöd kan vara en orsak till att det känns att man måste jobba hårdare för att förstå saker och ting. Undervisningen kan kännas jobbigare hemma och kan därför sänka på motivationen.

Ny miljö ger nya färdigheter

Många elever har ändå en positiv inställning till distansstudier fast det är en stor förändring i vardagen. Förändringen i vardagen leder till förändringar i livsstil och vanor. Eftersom att det är en ny situation för alla så är eleverna benägna att improvisera och vara kreativa.

-Man får lära sig ta mycket ansvar skriver en av de studerande i KyGy.

Ett ökat ansvar tvingarna studeranden att komma på nya studiesätt och planera sin skolvecka på ett annat sätt. Anpassningsförmågan blir bättre eftersom förhållandena förändras och eleverna bör förändras med dem.

-Det är lugn och ro, säger en annan studerande.

I skolan är man omringad av flera andra studeranden medan hemma är skolmiljön helt annorlunda. Såsom studeranden säger så är det lugn och ro för de flesta när man studera hemifrån, man är ensam vid sin arbetsplats och lyssnar när läraren undervisar. Både hemmet och skolan erbjuder olika sorter av distraktioner. I skolan finns det studeranden som kanske är högljudda under lektionen, men det har man blivit van med. Hemma är det dock en annan sak, eftersom att det finns andra saker i hemmet som kan störa en studerandes koncentration, som eleven har svårt att ignorera, till exempel television eller sociala medier. Det är bra för eleverna att vänja sig vid andra former av distraktioner, som är bra att kunna ignorera inför en framtid i olika branscher i arbetslivet.

Wendy Palm, wendy.palm@edu.kirkkonummi.fi
Selma Bairou, selma.bairou@edu.kirkkonummi.fi


Studieglädjen startar från Kygy.

Kygy-studerande