Så här söker du till oss

Du söker till oss i vanlig ordning i den gemensamma ansökan (GEA). Sök på Kyrkslätts gymnasium, och lägg till oss i dina ansökningsalternativ. Du kan antingen söka till vår allmänna linje, eller till vår företagarlinje.

Ansökan sker, som du säkert vet, via Studieinfo. Datum för GEA är 18.2-10.3.2020. Din studiehandledare hjälper dig säkert med ansökan, men om du vill veta mera om studier hos oss står vi förstås gärna till tjänst.

Vi har 48 platser på den allmänna linjen, och 24 platser på vår företagarlinje. Du kan förstås söka till båda linjerna.

Medeltalsgränsen till både företagarlinjen och allmänna linjen är 7,00. År 2019 var det lägsta antagna medeltalet till allmänna linjen 7,42.

Antagningen till företagarlinjen sker på basen av ett så kallat vägt medeltal. Det betyder att ditt vitsord i modersmål, samhällslära och matematik räknas dubbelt.

Sök via Studieinfo

Kom ihåg att fylla i din ansökan i tid! Deadline är 10.3.2020.