Kansliet

Hej! Jag är Kata, din skolsekreterare i Kyrkslätts gymnasium. Skolkansliet är öppet ca 8.00–15.30, parallellt med undervisningen. Är jag på plats är det bara att stiga in oanmäld, om du inte ser att jag är upptagen.

För dig som studerande är kansliet rätt ställe då du behöver:

 • Studie/närvarointyg
 • Intyg som berör åldersdispens för körkort, frånvaroanmälan samt övriga KyGy-blanketter
 • Ansökan och info om HRT- och FPA skolresestöd
 • Registrering av din anmälan till studentskrivningarna
 • Om du tror att din dator är sönder och måste bytas ut
 • Hjälp med dina licenser till e-läromedel eller din skåpkod
 • Leta rätt på något du tappat: hittegods förvaras delvis i kansliet
 • KyGy-kassar eller annan KyGy-rekvisita
 • Konceptpapper, pennor, plåster, bandage, näsdukar, batterier mm.
 • Eller om du bara behöver goda råd och koordinater! Jag är en hjälpsam problemlösare.

  Välkommen!
Sjukanmälningar görs via Wilma eller till kansliet:

Vårdnadshavare anmäler omyndiga studerandes sjukfrånvaro via Wilma eller till kansliet. Om det gäller bara en dag eller den första dagen av en misstänkt längre sjukfrånvaro meddelas den per telefon, annars går det bra att bekräfta fortsatt sjukfrånvaro per sms eller e-post/Wilma.

Myndiga studerande anmäler själva sin sjukfrånvaro (endast) per telefon.

Frånvaro-anmälningar tas emot på telefonnumret 040 126 93 77, från klockan 8 framåt.

Det känns tryggt och bra att det finns hjälp när man känner för det.

Kygy-studerande

Så får du tag på mig:

Kansliet är vanligen öppet varje dag 8.00-15.30. Kliv gärna på!

Min e-post är katarina.svensson@kirkkonummi.fi eller katarina.svensson@edu.kirkkonummi.fi.

Du kan också ringa, mitt telefonnummer är 040 – 126 93 77.