Företagarlinjen

Om du studerar vid vår företagarlinje erbjuds du en möjlighet att utveckla kompetenser och kunskaper som är till nytta i studierna och i arbetslivet. Från första början läser du och de övriga företagarna studieavsnitt som stöder er i både gymnasiestudierna och företagsverksamheten.

Som studerande på vår företagarlinje får du ta del av ett mångsidigt program. Studierna omfattar både teori och praktiskt arbete, och en aktiv kontakt med företagare i närsamhället. Företagarlinjen har också ett gott samarbete med högskolorna och yrkeshögskolorna i huvudstadsregionen.

Samhällsvetenskaper, språk och kommunikation är några av de viktigaste byggklossarna i vårt företagarprogram. Företagarlinjens målsättning och arbetssätt genomsyrar dessutom mycket annan undervisning och verksamhet i vår skola.

Följ gärna med aktuella händelser på företagarlinjens egna kanal!

FineJewelry UF och Bakepot UF säljer sina produkter i skolan

TES Award 2020

Den 9 november utnämnde JA Europe 39 skolor i Europa som utmärkt sig inom arbete för företagsamhet. Till vår stora glädje och stolthet hörde Kyrkslätts gymnasium till den här gruppen. Vårt långa och målmedvetna arbete för att främja företagsamhet fortsätter att bära frukt, och väcker uppmärksamhet och erkänsla också utanför landet.

Vårt inspirerande arbete fortsätter, styrkt och stimulerat av den här fina utmärkelsen.

Lyssna på vår linjeledares och våra studerandes tankar om utmärkselen.

Företagarlinjen ger en bra grund för dig som funderar på att starta ett eget företag, men det kommer också att vara ett starkt kort i din CV om du söker jobb hos någon annan.

Om studieprogrammet

Vi är måna om att ditt studieprogram ska ge dig god insyn i vad det innebär att starta upp och driva ett eget företag. Många av kurserna som ingår i programmet handlar naturligtvis om ekonomi och företagsverksamhet, med praktiskt arbete i fokus.

Programmet ska också hjälpa dig att utveckla sådan kunskap och talang som du har nytta av var som helst. Det är alltid värdefullt att behärska samarbetsfärdigheter och kommunikationsförmåga, och att kunna möta en publik. De IT-kurser du läser kommer att öppna många dörrar för dig.

Ditt studieprogram vid företagarlinjen stöder och kompletterar också dina övriga gymnasiestudier. Du kan dessutom skräddarsy ditt program så att ämnen du tycker känns viktiga för dig ingår i fin företagarhelhet.

Är företagarlinjen för mig?

Är du nyfiken på företagsamhet? Tycker du om självständigt arbete? Är du intresserad av ekonomi, eller övriga samhällsvetenskaper? Är du full av idéer? Gillar du utmaningar? Funderar du på att starta ett eget företag? Har du rentav redan ett eget företag? Samarbetar du gärna med andra människor?

Känner du igen dig själv? Tveka inte, företagarlinjen är rätt plats för dig!

Driv ditt eget företag

Då ditt andra gymnasieår börjar är det dags för dig att kavla upp ärmarna och förverkliga alla dina planer och visioner! Nu får du tillämpa allt du lärt dig under ditt första läsår.

Du får alltså möjligheten att starta upp och driva ett övningsföretag nationellt eller internationellt under ett läsårs tid, tillsammans med dina kompisar från företagarlinjen. Du får förstås hela tiden hjälp och stöd av dina handledare på företagarlinjen.

Vårt samarbete med Ung Företagsamhet innebär också att många praktiska frågor, som registrering av ditt företag och bokföring, blir väldigt mycket enklare. Du kan koncentrera dig till hundra på din business-idé. På UF-mässorna får du värdefull feedback av erfarna företagare, och inspireras av UF-kolleger från hela landet.

Vi har också ett gott samarbete med Kyrkslätts Företagare. Många lokala näringsidkare vill stöda dig genom att bidra med sitt kunnande. Du knyter ovärderliga kontakter med det lokala näringslivet, och får tips och råd av rutinerade entrepenörer.

Ditt program vid företagarlinjen

Om du studerar på företagarlinjen har du tillgång till många olika studieavsnitt som stöder ditt entreprenörskap, liksom dina övriga gymnasiestudier. Du har goda möjligheter att påverka hur ditt program byggs upp, och vilka studieavsnitt som ingår i det.

Upplägget är enkelt. Du ska samla ihop minst 24 studiepoäng från brickan av studieavsnitt som ingår i företagslinjen.De flesta av de här studieavsnitten läser du på årskurs 1 och 2. Fjorton av de här studiepoängen är obligatoriska, och ska alltså läsas av alla på företagarlinjen. De övriga tio får du välja fritt, enligt vissa enkla riktlinjer.

Alla läser följande studieavsnitt

Följande studieavsnitt studeras av alla vid företagarlinjen. De här studieavsnitten ger dig de teoretiska och praktiska färdigheter som du behöver för att planera och driva ditt eget företag.

Årskurs 1
Ent 01 Starta företag
Ent 02 Förhandlingsteknik och kommunikation
Ent 03 UF 24h läger
IKT 01 ECDL 1

Årskurs II
Ent 04 Ett år som företagare
Ent 05 Web-marknadsföring
MaB6 eller MaA17 Ekonomisk matematik

Valbara kurser

Du väljer själv 10 studiepoäng från följande bricka. Studieavsnitten är grupperade enligt tema. Du ska välja studieavsnitt från minst tre olika grupper.

Företagskurser
Ent 06 Affärskulturer hemma och borta
Ent 07 UF lägerhandledare
Ent 08 En värld av pengar
Ent 09 Internationell ekonomi
Ent 10 Ledarskap
Ent 11 Företagspasset
Ent 12 UF-företag 2.0 – företaget blir riktigt

Kommunikation
Mo 09 Hitta och höj din röst
Mo 13 Media
Ko 03 Bilder kommunicerar och påverkar
Ps 06 Människan som social varelse

Samhällsvetenskaper
Sl 04 Medborgarens lagkunskap
Sl 08 Juridiska problem
Hi 06 Globala kulturmöten

Språk
Om du har studerat ett B-språk kan upp till sex av de avlagda studiepoängerna ingå i företagarprogrammet.
En studieavsnitt i muntlig kommunikation (FinA 6, FiMAA 6 eller EnA 8)

IKT
IIT 02 ICDL 2

Du hittar mera information om tidtabellen för kursprogrammet i följande dokument.