Skolkurator

Hej! Jag är Clary Corander, och jobbar som kurator i Kyrkslätts gymnasium. Du får gärna kontakta mig om du vill prata i förtroende med en vuxen om frågor som känns viktiga för dig. Det kan gälla t.ex. studiemotivation, ditt mående, dina kompisrelationer, förändringar i din livssituation eller rentav krissituationer du behöver hjälp med. Det är förstås frivilligt att komma och prata med mig, och våra diskussioner är alltid konfidentiella. Jag hjälper dig också gärna med att hitta hjälp och stöd utanför skolan.

Föräldrar och gymnasiepersonal får gärna också kontakta mig om det finns oro för den ungas situation. Allt samarbete med föräldrar, personal inom skolan och instanser utanför skolan sker förstås i gott samförstånd med den studerande.

Till mitt arbete hör också olika former av förebyggande verksamhet. Jag träffar till exempel alla första årets studerande gruppvis, tillsammans med hälsovårdaren och psykologen. På de här mötena pratar vi om sådant som kan hjälpa och stöda ditt välmående och dina studier. Jag träffar också alla studerande på ettan under höstterminen, så att vi ska lära känna varandra.

Jag är i gymnasiet på måndagar och torsdagar och ni hittar mig i övre våningen.

Ha det bra!

H. Clary

Känn dig som hemma.

Kygy-studerande

Så får du tag på mig:

Jag är anträffbar i mitt rum i övre våningen måndagar och torsdagar. Det går förstås också bra att kontakta mig och be om en tid. Välkommen!

Min e-post är clary.corander@luvn.fi.

Du kan också ringa, mitt telefonnummer är 050 – 414 07 35.