Hurdan utrustning behöver du?

Du kommer att behöva material och utrustning av alla de slag under din gymnasietid. Vi jobbar väldigt digitalt, men det är inte alltid som skärmen är det bästa verktyget. Om du jobbar mångsidigt kommer du småningom att märka vilka verktyg som passar bäst i olika sammanhang. Var alltså mångsidigt utrustad varje dag du kommer till skolan!

I början av din gymnasietid uppbär vi en engångsavgift på 30€ för att täcka diverse materialkostnader. För den summan får du en ny kalender varje år, din Abitti-pinne, provpapper och enstaka kopior under kursernas gång.

Läroböcker

I de flesta kurser förväntas du skaffa dig en lärobok. Det kan vara en traditionellt tryckt bok, eller en digital version. Båda duger – om inte din lärare uttryckligen bett dig skaffa någondera varianten. Huvudsaken är att du köper dina böcker i god tid. Det är inte lätt att följa med undervisningen om du inte har läromedlen som används. Kom ihåg att köpa dina böcker i god tid före perioden börjar. Wilma visar dig vilka kurser du har inkommande period, och ur vår boklista ser du vilka böcker du behöver i respektive kurs.

Tabellböcker

Framför allt i de naturvetenskapliga ämnena kan du ha nytta av tabellböcker, framför allt MAOL:s tabeller. Du får eventuellt också använda dig av de här böckerna då du skriver dina prov. Kom ihåg att du i så fall inte ska göra egna anteckningar i dina formelsamlingar.

Det är viktigt att veta att du inte får använda de här formelsamlingarna i studentproven fr.o.m. våren 2021. Gör dig alltså bekant med allt det material som finns i den digitala studentprovsmiljön.

Ljudböcker

Bildkonstmaterial

I vissa kurser behöver du inga läromedel, men däremot skaffar läraren arbetsmaterial åt dig och dina kurskamrater. I de här kurserna kan du förväntas betala en materialavgift.

Fickräknare

Många av de kalkyler du ska göra i de naturvetenskapliga ämnena kan göras med din dator, eller rentav med en bra fickräknar-app i din telefon. Du får förstås inte ha din telefon med dig då du skriver prov, eller studentprov. Om du föredrar att använda en separat fickräknare ska du alltså skaffa dig en sådan. Dina lärare hjälper dig gärna med att välja en bra modell.

Observera att du inte får använda en separat fickräknare i studentproven fr.o.m. våren 2021. Det är alltså klokt att i god tid bekanta sig med de verktyg som ingår i den digitala studentprovsmiljön. Speciellt för dem som läser lång matematik, men också för dem som läser kort matematik och tänker skriva studentprovet i matematik rekommenderar vi att skaffa TI-Nspire CAS-programvara till sin dator.

Övrigt skolmaterial

Förutom det material som ingår i kurskraven rekommenderar vi förstås att du skaffar dig allt sådant som hjälper och stöder dig i ditt arbete. Papper, penna, gummi, anteckningshäften, linjal, gradskiva och passare hör hemma i alla seriösa studerandes verktygsback. Fyll gärna pennalen med blyertspennor och kulspetspennor + markeringspennor av några olika färger. Allt är så mycket lättare och roligare med rätt utrustning!

Övriga kostnader

Förutom den här grundutrustningen kommer det eventuellt att uppstå några andra mindre kostnader. Under din gymnasietid kommer du t.ex. antagligen att delta i några studiebesök, exkursioner och museibesök. För det mesta förväntas du stå för de kostnaderna själv.

I vissa kurser och ämnen arrangerar skolan längre resor. Du betalar själv eventuella utgifter som uppstår i samband med dem. Resorna är naturligtvis frivilliga, och det är inte ett tvång att delta i dem.