Hurdan utrustning behöver du?

Du kommer att behöva material och utrustning av alla de slag under din gymnasietid. Vi jobbar väldigt digitalt, men det är inte alltid som skärmen är det bästa verktyget. Om du jobbar mångsidigt kommer du småningom att märka vilka verktyg som passar bäst i olika sammanhang. Var alltså mångsidigt utrustad varje dag du kommer till skolan!

Omfattas du av den utvidgade läroplikten?

Om du omfattas av den utvidgade läroplikten är din skolgång kostnadsfri, helt som i grundskolan. Du kommer alltså att få allt material du behöver av skolan.

Den bärbara datorn du får av skolan använder du under hela din gymnasietid.

Ta väl hand om all utrustning du får av skolan.

Läromedel

I de flesta studieavsnitt används en lärobok. Det kan vara en traditionellt tryckt bok, eller en digital version. Läraren gör läromedelsbeställningarna och delar ut pappersböcker eller koder till digitala läromedel.

Ljudböcker

Du kanske upplever att du lär dig bättre genom att lyssna på en text, i stället för att läsa. Kanske du också känner att du lär dig bättre genom en kombination av tal och text. Utbudet av läroböcker i gymnasiet som är inlästa på svenska är tyvärr begränsat, eftersom böckerna förnyas i snabb takt. Många digitala böcker ger dig däremot en möjlighet att lyssna på en ”robotröst” som läser upp texten. Det kan kräva lite träning för att vänja dig vid det, men det är ett bra alternativ till ljudbok.

Tabellböcker

Framför allt i de naturvetenskapliga ämnena kan du ha nytta av tabellböcker, framför allt MAOL:s tabeller. Du får eventuellt också använda dig av de här böckerna då du skriver dina prov. Kom ihåg att du i så fall inte ska göra egna anteckningar i dina formelsamlingar.

Det är viktigt att veta att du inte får använda de här formelsamlingarna i studentproven fr.o.m. våren 2021. Gör dig alltså bekant med allt det material som finns i den digitala studentprovsmiljön.

Bildkonstmaterial

I vissa studieavsnitt behöver du inga läromedel, men däremot skaffar läraren arbetsmaterial åt dig och dina kurskamrater.

Fickräknare

Många av de kalkyler du ska göra i de naturvetenskapliga ämnena kan göras med din dator, eller rentav med en bra fickräknar-app i din telefon. Du får förstås inte ha din telefon med dig då du skriver prov, eller studentprov. Om du föredrar att använda en separat fickräknare ska du alltså skaffa dig en sådan. Dina lärare hjälper dig gärna med att välja en bra modell.

Observera att du inte får använda en separat fickräknare i studentproven fr.o.m. våren 2021. Det är alltså klokt att i god tid bekanta sig med de verktyg som ingår i den digitala studentprovsmiljön. Speciellt för dem som läser lång matematik, men också för dem som läser kort matematik och tänker skriva studentprovet i matematik rekommenderar vi att skaffa TI-Nspire CAS-programvara till sin dator.

Övrigt skolmaterial

Skolan ger den skrivutrustning som behövs; t.ex. penna, papper, suddgummi. Utöver det är det bra om du har med dig övrig utrustning som du vill arbeta med, t.ex. någon mapp för papper, markeringspennor osv. Vi ger också hörlurar, eftersom du behöver lyssna på olika material på lektionerna och i provsituationer.

Boklista

Följande läromedel (tryckta eller elektroniska) använder vi under läsåret 2024-2025.

Boklista

Kalender

Här hittar du din läsårskalender i elektroniskt format.

Kalender

Studieguide

Här hittar du din studieguide i elektroniskt format.

Studieguide