Vår IT-omgivning

Du kommer att jobba mycket digitalt under din gymnasietid. En hel del information skickas ut via våra elektroniska kanaler, och du ska också lämna in många av dina arbetsuppgifter digitalt. Många skolarbeten blir dessutom lättare om du och dina kamrater utnyttjar de samarbetsverktyg som vi använder oss av.

Vi har som mål att du ska få en bred digital kompetens under din gymnasietid. Vi talar inte bara om ditt skolarbete och dina studentprov. Du ska också känna dig bekväm i vardagssituationer, då du utnyttjar alla de digitala tjänster samhället byggt upp, samt på kommande arbetsplatser. Vi tycker också att det är viktigt att du får förutsättningar att delta i och förstå dig på de aktuella samhällsfrågorna och -debatterna kring IT-frågor.

Alla studentprov skrivs digitalt. Du börjar förstås bekanta dig med alla de verktyg som används i studentproven i ett tidigt skede.

Utrustning

Du behöver en bärbar dator under din gymnasietid. Vi räknar med att du har en dator med dig så gott som varje skoldag. Många av de arbetsuppgifter du ska sköta digitalt är jobbiga att utföra med t.ex. en telefon. Det är framför allt jobbigt att skriva längre texter utan ett ordentligt tangentbord. Kvaliteten på dina prestationer lider alltså, om du inte är väl utrustad.

Användarnamn och epost

Skolan ger dig ett användarnamn och lösenord till domänen edu.kirkkonummi.fi. De här uppgifterna kan du använda till praktiskt taget alla tjänster vi använder oss av. Det här användarnamnet är också den adress som vi använder då vi skickar epost åt dig. Vi vill alltså att du granskar den postlådan regelbundet, så att du inte går miste om något viktigt meddelande.

Google Drive och Classroom

Vi jobbar i stor utsträckning i molntjänsten Google Drive, och med undervisningsplattformen Google Classroom. Du ska använda också de här tjänsterna med ditt edu.kirkkonummi.fi-användarnamn.

Wilma

Wilma är ditt viktigaste verktyg under gymnasietiden. I Wilma hittar du bland annat ditt schema och dina kursval, dina prestationer och vår kursbricka. Vi använder också Wilma för att skicka meddelanden till dig, både privat och som massutskick. Vi antecknar också din frånvaro
i Wilma.

Det är mycket viktigt att du regelbundet går in i Wilma för att se vad som är aktuellt. Vi utgår ifrån att du kollar dina meddelanden i Wilma så gott som dagligen, och att du systematiskt följer med din studieframgång och frånvaro.

Då du använder Wilma med din dator (desktop-versionen) kommer du åt precis alla funktioner som Wilma erbjuder. Det är huvudsakligen den du ska gå till då du t.ex. ska göra kursval, anmäla dig till FF eller få en översikt av dina studieprestationer. Vi rekommenderar också att du
installerar Wilma-appen på din telefon, för snabba vardagliga ärenden i Wilma. Du hittar länken till appen på inloggningssidan till Wilma.

Dina föräldrar har också användarnamn till Wilma. Deras konton är aktiva tills du blir myndig. Därefter kan du själv, om du så önskar, bevilja dem fortsatta rättigheter.