Studentexamen

Dina gymnasiestudier kulminerar med din studentexamen och den vita mössan. Det är bra att vara ambitiös då du planerar dina skrivningar, då får du ett så mångsidigt intyg som möjligt. Studentproven är också viktiga med tanke på fortsatta studier, men de är också din möjlighet att visa upp och sammanfatta allt du har lärt dig under din studietid.

Att vara förberedd är halva segern

Bekanta dig i god tid med kraven till de utbildningslinjer du är intresserad av. Det är förstås viktigt att du är medveten om vilka prov som betonas vid antagningen. Det är bra att vara ambitiös då du planerar dina skrivningar, men ska du akta dig för att bygga upp ett för krävande program, det är viktigt att du kan koncentrera dig på de prov du går upp i. Din studiehandledare är till stor hjälp under den här processen.

Kom också ihåg att du inte måste avlägga (eller höja) alla prov under din gymnasietid. Det går också att komplettera eller höja prov efter att du har fått din vita mössa. Det kan vara ett klokt sätt att minska pressen under gymnasietiden. Det är också viktigt för oss att du som studerande mår bra.

Kom ihåg att förbereda dig väl inför varje prov du deltar i! Att vara förberedd är halva segern!

Vilken utbildningslinje har du tänkt dig?

Hur anmäler jag mig?

När du planerar att anmäla dig till studentexamen är ett första klokt steg att samtala med din ämneslärare i ämnet det gäller. Då får du tips, råd och stöd.

Om du har tänkt skriva på våren ska du anmäla dig i november föregående år och i maj om du ska delta i höstens skrivningar. Du anmäler dig i Wilma och lämnar därefter in en utskriven och undertecknad blankett till kansliet. Grattis, nu är din anmälan bindande!

Fakturan över examensavgifterna, d.v.s. grundavgiften och avgifterna för de prov du tänker skriva, får du hemskickad efter att du anmält dig.

Tänk på din studentexamen som en helhet. Kom ihåg att lämna in en översikt av hela din plan.

I översikten berättar du:

 • vilka prov du har skrivit
 • vilka prov du anmäler dig till nästa examenstillfälle
 • vilka prov du planerar att skriva på kommande examenstillfällen. Det här är inte en bindande anmälan
 • vilka prov du skriver som obligatoriska, och vilka som extra
 • på vilken nivå du skriver dina språk- och matematikprov (A = lång lärokurs, B/C= medellång och kort lärokurs)

Du har väl koll på att du bara har anmält dig till att skriva bara sådana ämnen som du har rätt att skriva, d.v.s. du har hunnit avlägga de obligatoriska kurserna i ämnet före provdagen?

Portfölj ikon

Examensavgifter

 • 14 € grundavgift (betalas varje gång du anmäler dig till studentprov)
 • 28 € per prov

Ämneslärarna svarar på ämnesspecifika frågor.

Examen ikon

Viktigt att veta

Studentexamen består av fyra obligatoriska prov:

Alla skriver provet i modersmål som obligatoriskt.

Dessutom ska du skriva tre av följande fyra prov som obligatoriska:

 • Provet i det andra inhemska språket
 • Provet i ett främmande språk
 • Provet i matematik
 • Provet i ett realämne

Minst ett av språkproven eller matematik ska avläggas på A-nivå (lång lärokurs).

Utöver de obligatoriska proven kan du delta i ett eller flera extra prov. Mera information hittar du på studentexamensnämndens hemsida.

Studentexamen hösten 2020

14.9 Kemi, hälsokunskap
16.9 Främmande språk, lång lärokurs
17.9 Religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, geografi
18.9 Modersmålet, provet i läskompetens

21.9 Det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
22.9 Matematik, lång och kort lärokurs
24.9 Filosofi, biologi
25.9 Modersmålet, provet i skrivkompetens

28.9 Främmande språk, kort lärokurs, engelska, franska, spanska, tyska
29.9 Psykologi, historia, fysik

Studentexamen våren 2021

16.3 Modersmålet, provet i läskompetens
18.3 Främmande språk, kort lärokurs, engelska, franska, spanska, tyska
19.3 Modersmålet, provet i skrivkompetens

22.3 Främmande språk, lång lärokurs
24.3 Matematik, lång och kort lärokurs
26.3 Psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

29.3 Det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
31.3 Religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap

Studentexamen hösten 2021

Provdagarna har inte publicerats ännu.