Studentexamen

Dina gymnasiestudier kulminerar med din studentexamen och den vita mössan. Det är bra att vara ambitiös då du planerar dina skrivningar, då får du ett så mångsidigt intyg som möjligt. Studentproven är också viktiga med tanke på fortsatta studier, men de är också din möjlighet att visa upp och sammanfatta allt du har lärt dig under din studietid.

Aktuellt just nu

 • 10.11 Resultaten från höstens skrivningar kommer
  Poänggränserna publiceras på nämndens hemsida
  Resultaten syns på Min Studieinfo, och kan också laddas ner via Wilma.
 • Du kan begära omprövning av bedömningen inom 14 dagar efter att du har fått resultaten
 • Deadline för anmälan till höstens skrivningar

Att vara förberedd är halva segern

Bekanta dig i god tid med kraven till de utbildningslinjer du är intresserad av. Det är förstås viktigt att du är medveten om vilka prov som betonas vid antagningen. Det är bra att vara ambitiös då du planerar dina skrivningar, men ska du akta dig för att bygga upp ett för krävande program, det är viktigt att du kan koncentrera dig på de prov du går upp i. Din studiehandledare är till stor hjälp under den här processen.

Kom också ihåg att du inte måste avlägga (eller höja) alla prov under din gymnasietid. Det går också att komplettera eller höja prov efter att du har fått din vita mössa. Det kan vara ett klokt sätt att minska pressen under gymnasietiden. Det är också viktigt för oss att du som studerande mår bra.

Vilken utbildningslinje har du tänkt dig?

Hur anmäler jag mig?

När du planerar att anmäla dig till studentexamen är ett första klokt steg att samtala med din ämneslärare i ämnet det gäller. Då får du tips, råd och stöd.

Om du har tänkt skriva på våren ska du anmäla dig i november föregående år och i maj om du ska delta i höstens skrivningar. Processen är enkel!

 1. Du fyller i din anmälan (och eventuellt också din plan) i Wilma.
 2. Du skriver ut din anmälan.
 3. Du ber en underskrift av lärarna i de ämnen du tänker skriva. Utnyttja deras mottagningstider.

  MOTTAGNINGSTIDER

 4. Du söker upp vicerektor så hen kan kontrollera blanketten. Vicerektors mottagningstider är
  • Tisdag 15.11 på matrasten
  • Onsdag 16.11 på mastrasten
  • Torsdag 17.11 på matrasten
  • Måndag 21.11 kl. 12-13
 5. Du undertecknar blanketten och lämnar därefter in den till kansliet. Grattis, nu är din anmälan bindande!

Deadline för anmälan: 23 november

Fakturan över examensavgifterna, d.v.s. grundavgiften och avgifterna för de prov du tänker skriva, får du hemskickad efter att du anmält dig.

Tänk på din studentexamen som en helhet. Kom ihåg att lämna in en översikt av hela din plan.

I översikten berättar du:

 • vilka prov du har skrivit
 • vilka prov du anmäler dig till nästa examenstillfälle
 • vilka prov du planerar att skriva på kommande examenstillfällen. Det här är inte en bindande anmälan
 • vilka prov du skriver som obligatoriska, och vilka som extra
 • på vilken nivå du skriver dina språk- och matematikprov (A = lång lärokurs, B/C= medellång och kort lärokurs)

Du har väl koll på att du bara har anmält dig till sådana prov som du har rätt att skriva, så att du har hunnit avlägga de obligatoriska kurserna i ämnet före provdagen?

Visst var du med på vårt infotillfälle 8 november? Bra! Här hittar du slidesen vi använde.

Läs också studentexamensnämndens info till höstens skribenter!

Har du redan skrivit studenten, och kommer tillbaka för att höja? Fylli så fall i den här blanketten och leverera den till vårt kansli.,

Portfölj ikon

Examensavgifter

 • 34 € provspecifik avgift
 • 50 € avgift för begäran om omprövning/ämne

Ämneslärarna svarar på ämnesspecifika frågor.

Examen ikon

Viktigt att veta

Studentexamen består av fem prov:

Alla skriver provet i modersmål som obligatoriskt.

Dessutom ska du skriva fyra prov från minst tre av följande grupper:

 • Provet i det andra inhemska språket
 • Provet i ett främmande språk
 • Provet i matematik
 • Provet i ett realämne

Minst ett av språkproven eller matematik ska avläggas på A-nivå (lång lärokurs).

Utöver dessa fem prov kan du delta i ett eller flera extra prov. Mera information hittar du på studentexamensnämndens hemsida.

Viktigt!

Studentexamen förnyas. Om du skriver ditt första studentprov våren 2022 eller senare ska du följa den nya strukturen. Du hittar mera info på nämndens sidor.

Kom ihåg att förbereda dig väl inför varje prov du deltar i! Att vara förberedd är halva segern!

Studentexamen våren 2023

14.3 Modersmålet, provet i läskompetens
16.3 Främmande språk, kort lärokurs, engelska, franska, spanska, tyska
17.3 Modersmålet, provet i skrivkompetens

20.3 Främmande språk, lång lärokurs
22.3 Matematik, lång och kort lärokurs
24.3 Psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

27.3 Det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
29.3 Religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap

Studentexamen hösten 2023

11.9 Modersmålet, provet i läskompetens
13.9 Psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
15.9 Främmande språk, lång lärokurs

18.9 Det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
19.9 Matematik, lång och kort lärokurs
21.9 Religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap
22.9 Modersmål, provet i skrivkompetens

25.9 Främmande spårk, kort lärokurs

Studentexamen våren 2024