Studerandekårsstyrelsen

Vi i SKS (studerandekårsstyrelsen) är den osynliga bron mellan studerandena och lärarna. Vi har äran att vara med och påverka olika saker i skolan och vår skolmiljö. SKS består av en grupp studerande från alla årskurser, som handleds av två lärare.

a

Studerandekårsstyrelsen 2024

Vi ordnar möten med ca. två-tre veckors mellanrum, då vi tar upp olika frågor som oftast resulterar i en lösning eller ett beslut. Det kan handla om till exempel ett kommande evenemang, förbättringsförslag från studerandena, önskemål från lärarna, ändringar i skolans spelregler, att vara med och diskutera hur vi använder skolans resurser och skaffar t.ex. spel och pussel till skolan. Vi har mycket frihet och får gå till väga så som vi själva vill. Alla är med i beslutsfattandet och ingen har orsak att vara blyg.

Allas röster blir hörda och alla är lika värdefulla. SKS för vidare ärenden från studerande till lärarkåren och rektorn för att utveckla vår skola och verksamhet. Vi frågar regelbundet studerandena vilka ändringar i skolmiljön de skulle vilja se. Exempel på ärenden som har tagits vidare är inköp av laddningsstationer samt öppettider av dörrarna i skolan. Vi arrangerar också olika roliga evenemang för hela skolan, t.ex. på våren arrangeras en allaktivitetsdag och på hösten stekte vi våfflor för alla. I mars ordnade vi en vintersportdag på Hjortlandet. Viktiga frågor som vi har diskuterat är jämställdhet i skolan och hur det kan förbättras, ensamhet i skolan och hur vi kan skapa en ännu bättre gemenskap. Vi har också varit aktivt med i projektet School to belong läsåret 2023-24.

Det bästa med SKS är att vi verkligen kan påverka och det har vi synnerligen gjort. Vi kan ses som skolans ambassadörer med ett enda uppdrag – att få studerandenas röster hörda.

SKS 2024

Ordförande:

MALIN LINDROTH OCH EMMI TÖRMÄKANGAS

Medlemmar:

TOR JANSSON
JUSTUS KROGELL
EMMA KIUKKONEN
EERIK LARU
FRIDA LEISLAHTI
WILMA MÄKI
JIRLA PALM
ZARINA TALVIO
CHIARA TANA

Handledande lärare: Lena Ray och Jessica Broas

Gymnasiet har hittills varit mycket bättre än högstadiet för att man är mer fri och tar allt på eget ansvar. Jag tror att första året i gymnasiet kommer att gå riktigt bra för mig.

Kygy studerande