Studerandekårsstyrelsen

Vi i SKS (studerandekårsstyrelsen) är den osynliga bron mellan studerandena och lärarna. Vi har äran att vara med och påverka olika saker i skolan och vår skolmiljö. SKS består av en grupp studerande från alla årskurser, som handleds av två charmanta lärare.

Vi ordnar möten ca. en gång i månaden, då vi tar upp olika frågor som oftast resulterar i en lösning eller ett beslut. Det kan handla om till exempel ett kommande evenemang, förbättringsförslag från studerandena, önskemål från lärarna, ändringar i skolans spelregler, att vara med och diskutera hur vi använder skolans resurser, eller t.ex. ny inredning till skolan. Vi har mycket frihet och får gå till väga så som vi själva vill. Alla är med i beslutsfattandet och ingen har orsak att vara blyg.

SKS består av olika roller, det vill säga att alla har en uppgift. Det finns en ordförande, en sekreterare och många andra roller, som till exempel: evenemangsansvarig, miljöansvarig, IT-ansvarig och PR-ansvarig. Allas röster blir hörda och alla är lika värdefulla. Vi deltar i lärarmöten regelbundet och diskussionerna med våra lärare fungerar ypperligt.

Café-gruppen är också en del av SKS, och vi får välja hur sortimentet i vårt eget café ska se ut. Vi frågar regelbundet studerandena vilka ändringar i skolmiljön de skulle vilja se. Förra året ville de ha fler skarvsladdar och nytt möblemang, det ordnade SKS. Vi frågade vad eleverna ville göra på vintersportdagen, de ville bl.a. skida och skrinna, det ordnade vi också. Vi ordnar olika evenemang för skolans studerande, och lämnar ingenting på hälft.

Det bästa med SKS är att vi verkligen kan påverka och det har vi synnerligen gjort. Vi kan ses som skolans ambassadörer med ett enda uppdrag — att få studerandenas röster hörda.


a

Studerandekårsstyrelsen läsåret 2020-2021

Gymnasiet har hittills varit mycket bättre än högstadiet för att man är mer fri och tar allt på eget ansvar. Jag tror att första året i gymnasiet kommer att gå riktigt bra för mig.

Kygy studerande