Skolpsykolog

Hej! Jag heter Johanna Aloor och jobbar som psykolog i Kyrkslätts gymnasium.

Jag är tjänstledig resten av hösten. Du träffar mig igen våren 2023. Kontakt skolkuratorn eller skolhälsovårdaren om du behöver hjälp beträffande din hälsa, ditt mående eller skolgången.

Studerande och föräldrar är välkomna att ta kontakt med låg tröskel. Lärare får också ta kontakt om de har oro för någon studerande.

Några vanliga orsaker att kontakt skolpsykolog är bl.a. nedstämdhet, ångest, panikattacker, rädslor, självkänsla, oro, frågor som rör identitet, stresshantering, självskadebeteenden, kriser, sorg, skoltrivsel, sociala relationer, traumatiska erfarenheter och förändringar som belastar måendet.

När en studerande tar kontakt erbjuds en tid för samtal inom 7 dagar. Är det frågan om en brådskande situation ges en tid inom 1-2 dagar. Ofta börjar kontakten med att under några samtal i dialog kartlägga måendet, önskemål och den studerandes livssituation. Därefter beslutar vi tillsammans om eventuella fortsatta regelbundna stödsamtal. Hur många stödsamtal vi bokar in beror delvis på studerandes egna önskemål och delvis på orsaken till kontakttagandet. Om det bedöms att mer stöd behövs än de tjänster som studerandevården har att erbjuda så kan hänvisningar göras till bl.a. mentalvårdstjänster för unga i Kyrkslätt, vuxnas mentalvårdstjänster i Kyrkslätt, Kyrkslätts familjetjänster, Kyrkslätts missbrukarvårdstjänster eller så i samarbete med hälsovården till specialsjukvården (ungdomspsykiatriska poliklinikerna eller vuxenpsykiatriska poliklinikerna).

Som studerandevårdspersonal kan jag också med studerandes samtycke sammankalla till eller ingå som en del av en expertgrupp tillsammans med övriga som jobbar i gymnasiet för att ordna lämpligt stöd gällande skolgången och måendet.

Du får gärna ta kontakt! Vi i studerandevården finns till för dej,

Johanna

s

Det finns alltid någon att tala med, även om du inte har specifika problem eller frågor.

Kygy-studerande
Så får du tag på mig:

Kontakta mej för tidsbokning på nummer 040-126 97 43 (anträffbar mån-fre mellan kl 8-14).

Min e-post är johanna.aloor@kirkkonummi.fi.

I brådskande fall kan du söka upp någon av oss i studerandevården utan tidsbokning på våra arbetsrum.