Lärarrummet

Emellanåt vill du prata med någon av dina lärare. Om hen inte är på lektion, är det möjligt att hen finns i lärarrummet. Du får förstås gärna knacka på och be om en pratstund.

Om läraren du söker inte är på plats, kan du fråga någon annan var hen är. Eventuellt sitter läraren du söker i arbetsrummet. Undvik att knacka på där, vi uppskattar arbetsron som råder i det rummet. Det händer ibland att vi inte hinner prata med dig, men det går förstås bra att komma tillbaka lite senare!

Om du har material som du vill lämna åt din lärare kan du också be Kata ta emot det. Hon placerar det i lärarens postfack.

Emellanåt sitter lärarna på en rastpalaver, eller på ett möte i lärarrummet. Då får du vänta till senare med ditt ärende så återkommer läraren en annan gång.