Handledning och stöd

Kyrkslätts gymnasium vill vara skolan som bryr sig. Alla vi som jobbar här på gymnasiet bryr oss alltså om att du ska känna dig trygg och trivas – varje dag. Därför kan du räkna med vårt helhjärtade engagemang. Om du upplever svårigheter i dina studier kan du kontakta din grupphandledare, studiehandledaren, specialläraren, ämneslärare eller rektor. Också skolans studerande har representanter som finns till för att trygga trivseln och den demokratiska medverkan i skolan. Du kan också vända dig till vår hälsovårdare, kurator och psykolog om du har behov av deras tjänster och rådgivning.

Studerandevård

Enligt studerandevårdslagen har du rätt att själv bestämma över vilka studerandevårdstjänster du vill ta del av. Detta gäller skolhälsovårdens, kuratorns och skolpsykologens tjänster.

Lagen strävar efter att alla studerande snabbt ska få hjälp och vård. Då du själv upplever att du behöver någon att tala med kan du personligen kontakta hälsovårdaren, skolpsykologen eller kuratorn. Du får gärna också tala med någon annan du har förtroende för i personalen, som ifall du önskar hjälper dig att ordna en tid åt dig till den du önskar.

Om någon i personalen känner oro för din hälsa, ska hen se till att du erbjuds hjälp eller vård. Den oroade vuxna talar först med dig, och hänvisar dig till en sakkunnig på området (som till exempel skolhälsovårdaren). Du kan naturligtvis också få hjälp med att ta kontakt. Du avgör själv om du vill ta emot hjälpen eller inte.

Dina vårdnadshavare kan inte hindra dig att anlita tjänsterna, men omyndiga studerandes vårdnadshavare informeras att du blivit hänvisad till studerandevårdstjänsterna.

För att du ska få rätt hjälp kan en grupp med kunskap från olika områden sammankallas, med ditt samtycke. Du (och med ditt samtycke även dina vårdnadshavare) inbjuds till mötet. Om man till mötet måste inkalla en person, som inte vanligen hör till skolans studerandevårdstjänster, krävs ett skriftligt samtycke av dig.

Behandlingen av ditt ärende dokumenteras i en egen journal, som bevaras och behandlas såsom gällande lagar om sekretess bestämmer. De olika studerandevårdstjänsterna för dessutom egna register, och dessa bevaras och behandlas även enligt gällande sekretessbestämmelser.

Vårt team

I vår skola vill vi att alla mår bra och känner sig trygga i skolvardagen. Vi har alla bättre och sämre dagar. Du är inte ensam! Här hos oss är vi många som finns till för dig när du behöver stöd och hjälp. Vi vill vara en skola där vi bryr oss om och tar hand om varandra. 

Huvudmålet för vårt studerandevårdsteam är att din studiemiljö ska vara trygg och trivsam, och att du ska känna att alla får den hjälp de eventuellt behöver. Alla ska känna sig välkomna, inkluderade och omhändertagna. Teamet, lärarna, studerande och övrig personal jobbar tillsammans för att skapa välmående och en god stämning i skolan. Vi vill först och främst jobba förebyggande, så att det inte uppstår problem. Naturligtvis ingriper vi också om det finns orsak.

Teamet består av Misha (rektor), Kjell (studiehandledare), Ulrika (speciallärare) Eva (hälsovårdare), Renee (skolpsykolog) och Clary (kurator). Vi träffas 3-4 gånger per termin för att diskutera aktuella frågor, och planera och avstämma vår verksamhet. Om det behövs sammankallas teamet också med kort varsel.

Vi jobbar också individuellt med våra studerande. Om du behöver hjälp med dina studier, eller om det finns något som tynger dig, hoppas vi att du pratar med någon. Vi kommer att göra vårt bästa för att du ska få det stöd du behöver.

Vi finns alla här för din framgång.

Kygy-studerande

Andra som också finns till för dig

Din grupphandledare

Grupphandledaren informerar om aktuella händelser i skolan och följer med dina studieframgångar och för utvecklingssamtal med dig och dina vårdnadshavare. Du träffar din grupphandledare på tisdagens samling. Samlingarna är en obligatorisk del av skolarbetet. Grupphandledaren kan bevilja ledighet upp till tre dagar (Se: Närvaro och frånvaro).

Grupphandledarna följer också med sina studerandes pedagogiska framsteg. Om det finns orsak kan grupphandledaren kontakta studerandevårdspersonal, eller sammankalla till ett expertgruppsmöte.

Rektorn

Skolans rektor Mikael Eriksson håller bl.a. rektorstimmar, deltar i samlingarna och håller i trådarna för studerandevården.

Dina ämneslärare

Har du frågor om dina studier i enskilda ämnen är det bäst att i första hand vända sig till ämnesläraren. I vissa ämnen finns det flera än en ämneslärare.

Studerandekåren och SKS

Alla studerande hör till gymnasiets studerandekår. Studerandekåren står för olika slags evenemang och deltar i utvecklingen av skolan genom möten med rektorn och lärarkollegiet.

Varje höst väljs medlemmar till studerandekårens styrelse (SKS), som representerar de studerande. Medlemmarna i SKS har ofta ett eget ansvarsområde som de sköter tillsammans med andra engagerade studerande utanför styrelsen. Det här kan vara t.ex. SOME- och PR-uppgifter, IT- och tekniskt stöd, inredningsarbete eller bibliotekshjälp. Vi vill att alla studerande som vill bidra till vår trivsel och arbetsmiljö ska ha möjlighet att göra det.

Tutorerna

Tutorerna hjälper dig att anpassa dig till studierna i gymnasiet. De ordnar också aktiviteter för våra nya studerande för att främja gemenskapen. Bekanta dig med våra tutorer här.

Vi är många

Här får du en snabb lathund över vem du kan vända dig till för att få hjälp i olika ärenden. Kom ihåg: Den är mest riktgivande. Det går bra att vända sig till hen som är närmast till hands eller som du har mest förtroende för.