Vårt team

I vår skola vill vi att alla mår bra och känner sig trygga i skolvardagen. Vi har alla bättre och sämre dagar. Du är inte ensam! Här hos oss är vi många som finns till för dig när du behöver stöd och hjälp. Vi vill vara en skola där vi bryr oss om och tar hand om varandra. 

Huvudmålet för vårt studerandevårdsteam är att din studiemiljö ska vara trygg och trivsam, och att du ska känna att alla får den hjälp de eventuellt behöver. Alla ska känna sig välkomna, inkluderade och omhändertagna. Teamet, lärarna, studerande och övrig personal jobbar tillsammans för att skapa välmående och en god stämning i skolan. Vi vill först och främst jobba förebyggande, så att det inte uppstår problem. Naturligtvis ingriper vi också om det finns orsak.

Teamet består av Misha (rektor), Kjell (studiehandledare), Ulrika (speciallärare) Nina (hälsovårdare) och Clary (kurator). Vi träffas 3-4 gånger per termin för att diskutera aktuella frågor, och planera och avstämma vår verksamhet. Om det behövs sammankallas teamet också med kort varsel.

Vi jobbar också individuellt med våra studerande. Om du behöver hjälp med dina studier, eller om det finns något som tynger dig, hoppas vi att du pratar med någon. Vi kommer att göra vårt bästa för att du ska få det stöd du behöver.

Andra stödtjänster för ungdomar

Vi finns alla här för din framgång.

Kygy-studerande