Gymnasiestudiernas struktur

Under din gymnasietid studerar du flera olika ämnen. Det är meningen att du ska få en bred allmänbildning, och att du ska ha möjlighet att hitta det som du själv brinner för. De ämnen som du är extra intresserad av har du möjlighet att fördjupa dig i.

Kurser

Ämnena du läser är indelade i kurser. Det finns tre olika sorters kurser, obligatoriska, fördjupade och tillämpade. Alla kurser motsvarar lika mycket arbete, oberoende av vilken typ de är.

  • Obligatoriska kurser är kurser som alla studerande ska avlägga under sin gymnasietid. Du har i viss mån möjlighet att påverka det här paketet. Du kan till exempel välja mellan kort och lång matematik, eller mellan vanlig och modersmålsinriktad finska.
  • Fördjupade kurser är valbara kurser som du kan välja om du är extra intresserad av ämnet, eller om du tycker att du ytterligare kunde fördjupa dig i det. Alla gymnasier i hela landet erbjuder samma fördjupade kurser.

Uppgifterna i studentproven baserar sig huvudsakligen på de obligatoriska och fördjupade kurserna i ämnet. Det är alltså klokt att studera alla kurser i de ämnen du tänker skriva studentprovet i!

  • De flesta av våra tillämpade kurser är lokala. De erbjuds alltså bara av vårt gymnasium. De här kurserna ger dig extra bredd och djup i de ämnen du är intresserad av. De är förstås också nyttiga inför studentskrivningarna, eller för kommande studier.

En kurs sträcker sig vanligen över en period, så att du har undervisning tre lektioner i veckan, i ungefär sju veckor. Totalt omfattar en kurs alltså ungefär 3 × 7 = 21 lektioner. En lektion är 75 minuter lång. Då du avlägger en kurs ska du naturligtvis aktivt delta i undervisningen. Det ingår ofta också en del arbete som du ska utföra hemma

Studieglädjen startar från Kygy.

Kygy-studerande

Våra kurser

Ur timfördelningen framkommer det vilka ämnen vi erbjuder, och hur många obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser som ingår i varje ämne. Du är antagligen också nyfiken på vad du studerar i de olika kurserna. Du hittar våra kursbeskrivningar i vår läroplan, men framför allt i vår kursguide.

Det är mycket att tänka på då du planerar ditt kursprogram, men allt blir så mycket bättre om du gör det omsorgsfullt och med eftertanke. Du får en känsla av stenkoll om du från första början skapar dig en helhetsbild av vilka ämnen och kurser du tänker läsa.

Det är alltså klokt att tänka på lång sikt, och det hjälper dig också att planera din studentexamen. Kom ihåg att du alltid kan anpassa ditt studieprogram om du får nya intressen under din gymnasietid.

Ditt kursprogram

Då du funderar på ditt kursprogram är det några enkla poänger du ska minnas. Vi hjälper och stöder dig förstås i ditt planeringsarbete, och följer regelbundet upp ditt studieprogram.

  • Du ska klara av minst 75 kurser under din gymnasietid. Du får förstås ha mycket mer än 75 kurser. Om du planerar in för många kurser kan det däremot bli tungt, och svårt att hinna med hela paketet inom tre år.
  • Du ska klara av ungefär 50 obligatoriska kurser under din gymnasietid. Hur många kurser du ska ha beror på några av dina ämnesval. Om du läser kort matematik kommer du antagligen att ha 48 obligatoriska kurser. Om du läser lång matematik samlar du ihop totalt 52 obligatoriska kurser.
  • Du får alltså själv välja ungefär 25 kurser som ska ingå i ditt studieprogram. Det är en tredjedel av hela paketet! Du har alltså goda möjligheter att bygga upp ett program som passar dina behov och intressen.
  • I ditt studieprogram måste det ingå minst 10 fördjupade kurser.
Du väljer själv minst 1/3 av kurserna i ditt studieprogram.