Dina studier i gymnasiet

Gymnasiet ger en god grund för fortsatta studier, eftersom studierna är väldigt allmänbildande. Studierna omfattar både teoretiska ansatser till de vetenskapliga ämnena och mer praktiskt inriktade övningar samt utvecklande av det egna tänkandet.

Om gymnasiestudier

Under din gymnasietid studerar du många olika ämnen och lägger alltså grunden till en bred allmänbildning. De ämnen som intresserar dig och stödjer dina fortsatta planer kan du ytterligare fördjupa dig i. Det gör du genom att välja flera studieavsnitt i de här ämnena.

Dina gymnasiestudier avslutas med studentexamen. De kunskaper och färdigheter du utvecklar under åren i gymnasiet förbereder dig för både dessa skriftliga prov och för framtiden som väntar efter gymnasiet.

Gymnasiestudierna ger dig en bra grund för fortsatta studier, t.ex. universitets- eller yrkeshögskolestudier. Efter att ha avlagt gymnasiet får du ett avgångsbetyg, en sammanfattning av hur många studiepoäng du läst i gymnasiet, med ett slutvitsord i alla ämnen. Du får också ett studentbetyg ur vilket det framkommer det vilka prov som ingått i din studentexamen.

Du kommer att märka att din frihet i gymnasiet är större än i grundskolan. Det innebär också att vi förväntar oss större ansvar av dig. Det är viktigt att du deltar aktivt i undervisningen, att du gör dina uppgifter inom utsatt tid, och att du kommunicerar med skolan t.ex. om något är oklart, om du varit sjukledig, el.dyl.

Studieavsnitt och moduler

Ämnena du studerar under din gymnasietid är uppdelade i moduler. Genom att kombinera moduler skapar vi studieavsnitt. Ett studieavsnitt kan byggas upp av moduler från ett och samma ämne eller från flera olika ämnen. Under din gymnasietid avlägger du studieavsnitt enligt vad som är obligatoriskt och vad som intresserar dig.

Studiernas omfattning mäts i studiepoäng. En modul är vanligen 1–3 studiepoäng. Studieavsnittets omfattning är förstås summan av studiepoängen för de moduler som bygger upp avsnittet.

Du ska avlägga minst 150 studiepoäng under din gymnasietid. Ungefär 100 av de här studiepoängen är obligatoriska. Resten, cirka 50 studiepoäng (eller mera), kan du alltså välja själv. Du får förstås hjälp av studiehandledaren, din grupphandledare och dina ämneslärare då du planerar ditt studieprogram. De flesta avslutar sina gymnasiestudier inom tre år.

Många studieavsnitt omfattar två studiepoäng och sträcker sig över en period. Då har du undervisning tre lektioner i veckan, i ungefär sju veckor. Totalt omfattar 2sp alltså ungefär 3 × 7 = 21 lektioner. En lektion är 75 minuter lång. Då du avlägger en studieavsnitt ska du naturligtvis aktivt delta i undervisningen. Det ingår ofta också en del arbete som du ska utföra hemma

Allehanda moduler

Det finns två olika sorters moduler, obligatoriska och valbara.

  • Obligatoriska moduler är sådana som alla studerande ska avlägga under sin gymnasietid. Du har i viss mån möjlighet att påverka det här paketet. Du kan till exempel välja mellan kort och lång matematik, eller mellan vanlig och modersmålsinriktad finska.
  • Valbara moduler är sådana som du kan välja om du är extra intresserad av ämnet, eller om du tycker att du ytterligare kunde fördjupa dig i det. De valbara modulerna kan vara nationella eller lokala.
  • De nationella modulerna erbjuds av alla gymnasier i hela landet.

Uppgifterna i studentproven baserar sig huvudsakligen på de obligatoriska och nationella modulerna i ämnet. Det är alltså klokt att studera alla moduler i de ämnen du tänker skriva studentprovet i!

  • De lokala modulerna erbjuds bara av vårt gymnasium. De här studierna ger dig extra bredd och djup i de ämnen du är intresserad av. De är förstås också nyttiga inför studentskrivningarna, eller för kommande studier.

Studieglädjen startar från Kygy.

Kygy-studerande

Våra studieavsnitt

Ur timfördelningen framkommer det vilka ämnen vi erbjuder, och hur många obligatoriska, och valbara moduler som ingår i varje ämne. Du är antagligen också nyfiken på vad du studerar i de olika modulerna. Du hittar de här beskrivningarna i vår läroplan, men framför allt i vår studieguide.

Det är mycket att tänka på då du planerar ditt studieprogram, men allt blir så mycket bättre om du gör det omsorgsfullt och med eftertanke. Du får en känsla av stenkoll om du från första början skapar dig en helhetsbild av vilka ämnen och studieavsnitt du tänker läsa.

Det är alltså klokt att tänka på lång sikt, och det hjälper dig också att planera din studentexamen. Kom ihåg att du alltid kan anpassa ditt studieprogram om du får nya intressen under din gymnasietid.

Ditt studieprogram

Då du funderar på ditt studieprogram är det några enkla poänger du ska minnas. Vi hjälper och stöder dig förstås i ditt planeringsarbete, och följer regelbundet upp ditt program.

  • Du ska klara av minst 150 studiepoäng under din gymnasietid. Du får förstås ha mycket mer än 150 studiepoäng. Om du planerar in för många studieavsnitt kan det däremot bli tungt, och svårt att hinna med hela paketet inom tre år.
  • Du ska klara av ungefär 100 obligatoriska studiepoäng under din gymnasietid. Hur många studiepoäng du ska ha beror på några av dina ämnesval. Om du läser kort matematik kommer du antagligen att ha 96 obligatoriska studiepoäng. Om du läser lång matematik samlar du ihop totalt 104 obligatoriska studiepoäng.
  • Du får alltså själv välja ungefär 50 studiepoäng som ska ingå i ditt studieprogram. Det är en tredjedel av hela paketet! Du har alltså goda möjligheter att bygga upp ett program som passar dina behov och intressen.
  • I ditt studieprogram måste det ingå minst 20 nationella studiepoäng.