Vår läroplan

Det viktigaste dokumentet i vår skola är vår läroplan. Den beskriver vår värdegrund, vad vi vill jobba för, hur vi ser på vår gemenskap och hur vi vill mötas i vår skolvardag.

Vår läroplan berättar också hur vi vill uppnå våra mål, hurdan verksamhet vi vill bedriva och vilka tjänster du som studerande kan ta del. Läroplanen ger dig dessutom en detaljerad beskrivning av alla de ämnen och studieavsnitt du kan läsa hos oss.

De mångsidiga kompetenserna genomsyrar vår vardag innanför och utanför klassrummen.

Syftet är att stödja den studerandes utveckling till en god, harmonisk och bildad människa samt en aktiv samhällsmedlem.

Grunderna för gymnasiets läroplan 2019