Spelregler

Vi har tillit till dig! 

Som gymnasist har du en stor frihet och ett stort ansvar. Din arbetsvardag på gymnasiet  innebär många arbetsuppgifter självständigt eller i grupp. Vi har ett stort förtroende för dig. Vi utgår därför ifrån att vi kan lita på dig och att det du levererar i olika sammanhang är material som du själv har producerat. Vi tar det här förtroendet och ansvaret på allvar. 

Vi vill alla trivas

Det finns inte regler för alla situationer som kan tänkas uppstå, men respekterar man skolans spelregler så kan alla trivas. 
Därför har vi tillsammans kommit fram till följande spelregler:

Vi

 • behandlar varandra med respekt.
 • hälsar på varandra och uppträder artigt.
 • tar av oss ytterkläder och huvudbonader i klassrummen och i matsalen.
 • värnar om skolans egendom och städar efter oss.
 • är föredömen för de yngre eleverna som rör sig på skolområdet.
 • tar hänsyn till människor som bor i närheten av skolans område.

Det här kan du själv göra för att alla ska trivas

Du

 • kommer i tid till lektionerna.
 • har allt material med dig.
 • lämnar ytterkläderna utanför klassrummet.
 • respekterar dina studiekamraters skydd för privatlivet, och t.ex. fotar eller filmar dem inte mot deras vilja.
 • äter och dricker inte under lektionstid.

Vi hoppas dessutom att du

 • är hjälpsam och uppmuntrande mot alla du möter i skolan.
 • hanterar skolans egendom med omsorg.
 • parkerar på parkeringsområdet avsett för studerande.
 • inte bjuder in utomstående utan rektors tillstånd.

Här pratar vi med varandra, inte om varandra!