Läsåret

Periodsystemet

Läsåret är indelat i fem undervisningsperioder, som omfattar ca sju veckor. I varje period har den studerande olika kurser enligt det studieprogram som har planerats tillsammans med studiehandledare och andra lärare. 

Förnyat förhör (FF)

Om du mot förmodan behöver ta om ett prov som har misslyckats eller som du har missat om du till exempel varit sjuk under provtillfället, gör du det på det förnyade förhöret som ordnas ca. en vecka efter periodens slut. Kom ihåg att anmäla dig till ditt prov via Wilma!

Det förnyade förhöret hålls alltid kl. 15-18 och du kan högst skriva två prov under ett provtillfälle. 

Uppsamlingsförhör (UF)

Om du är abiturient har du möjlighet att delta i ett extra förhör i januari. 

Höjningstentamen (HT)

Du kan också försöka höja ett godkänt kursvitsord genom att delta i en höjningstentamen. Om du vill höja ett godkänt vitsord måste du alltid börja med att diskutera med din ämneslärare. Därefter kan du anmäla dig via Wilma.

Planering av dina studier

När du inleder studierna får du ett studieprogram för första året. De följande läsåren väljer du mera fritt, enligt dina intressen. 

Ditt studieprogram består av obligatoriska, fördjupade och eventuellt tillämpade kurser. 

  • De obligatoriska och de fördjupade kurserna är gemensamma för alla gymnasier i Finland och utgör grunden för studentexamen.
  • De flesta tillämpade kurser är lokala och erbjuds alltså bara i vårt gymnasium. De här kurserna ger extra bredd och djup i ämnen du är intresserad av. de är också till nytta i studentproven och inför kommande studier.

Första studieåret

Under ditt första studieår kommer du främst att ha obligatoriska kurser. Under det här året bildar du dig en uppfattning om vilka ämnen du vill fördjupa dig i. Prata gärna och ofta om dina studier med dina studiekompisar, dina lärare, din studiehandledare, släkt och vänner! Det hjälper mycket då du gör dina fortsatta val!

Andra studieåret 

Under det andra studieåret avlägger du de flesta obligatoriska kurser du har kvar och fördjupar dig i de ämnen du är intresserad av. Kurserna du läser ska förstås gärna motsvara och stödja de studentprov du planerar att skriva. De flesta inleder sina studentprov på hösten under det tredje året. Det kan finnas möjlighet att inleda studentexamen redan andra årets vår. Det ska i så fall planeras noggrant, tillsammans med studiehandledare och ämneslärare.

Du måste åtminstone ha avlagt de obligatoriska kurserna i ett ämne för att få skriva studentprovet. Kom ihåg att studentproven också baserar sig på de fördjupade kurserna i ämnet. Vi rekommenderar att du dessutom läser tillämpade kurser i de ämnen du tänker skriva.

Tredje studieåret

Under ditt sista studieår koncentrerar du dig huvudsakligen på dina studentprov och på att fullborda gymnasiets läroplan. Din studiehandledare och grupphandledare hjälper dig att kolla att allt är i skick. Se till att alla dina obligatoriska kurser är avlagda. Välj framför allt fördjupade och tillämpade kurser i de ämnen du tänker skriva studentprov i. Glöm inte prepkurserna! Du ska vara färdig med ditt studieprogram i period tre. Vi rekommenderar inte att du avlägger kurser i period fyra – det är då du ska förbereda dig på dina studentprov.