Planera dina studier

Då du studerar hos oss har du goda möjligheter att bygga upp ett personligt studieprogram. Redan från första början kan du välja studieavsnitt och ämnen som hjälper och stöder dina framtidsplaner. Vi hjälper alla till med din planering, men det är viktigt att du också aktivt engagerar dig i dina val.

Vi tycker framför allt att det är viktigt att du planerar dina studier på lång sikt, rentav för hela din studietid. Ditt studieprogram ska reflektera målsättningen med dina gymnasiestudier, och det lyckas du bäst med om du alltid blickar minst ett läsår framåt. Det är mycket lättare att justera ett omfattande program en liten smula, än att bara tänka på en period i sänder.

Det är förstås också viktigt att du vet vilka krav som ställs på dig för att du ska kunna dimitteras från gymnasiet. De är inte speciellt många eller komplicerade. Försäkra dig om att du har koll på dem så kommer allt att gå riktigt bra!

Studieglädjen startar från Kygy.

Ditt studieprogram

Följande punkter är bra att minnas då du planerar ditt studieprogram, oberoende av vilken årskurs du går på.

 • Du ska läsa minst 150 studiepoäng under din gymnasietid.
 • De här studiepoängen fördelar du bäst över dina tre årskurserna så här:
  • Årskurs I: 56-64 studiepoäng
  • Årskurs II: 56-64 studiepoäng
  • Årskurs III: 28-36 studiepoäng
 • Du ska läsa ungefär 100 obligatoriska studiepoäng. Resten får du välja själv. Du planerar alltså själv 1/3 av ditt studieprogram.
 • Du ska läsa minst 20 fördjupade nationella studiepoäng under din gymnasietid.
 • Under ditt första år i gymnasiet läser du huvudsakligen obligatoriska studieavsnitt. På årskurs II-III är de flesta studieavsnitt i ditt studieprogram sådana som du valt själv.
 • De obligatoriska och nationella valfria studieavsnitten är gemensamma för alla gymnasier i Finland och utgör grunden för studentexamen.
 • De flesta lokala studieavsnitten erbjuds alltså bara i vårt gymnasium. De här studieavsnitten ger dig extra bredd och djup i ämnen du är intresserad av. De är förstås också till nytta i studentskrivningarna, eller inför kommande studier.
 • Du ska förstås välja sådana studieavsnitt och ämnen som du är intresserad av. Om dina studier intresserar dig, kommer du antagligen att klara dig ganska bra!
Du väljer själv minst 1/3 av studiepoängen i ditt studieprogram.

Allt du behöver veta i Wilma

Du hittar en massa rapporter och sammanfattningar av dina prestationer och val i Wilma. Det är klokt att granska de här regelbundet, framför allt efter varje period då du blivit bedömd, liksom då du gjort ändringar i ditt studieprogram.

De finns huvudsakligen två meny-alternativ under vilka du hittar viktiga utskrifter och sammanfattningar.

 • Välj Studier för att få en tydlig sammanfattning av alla dina prestationer. Flikarna PSP och Prestationer visar dig det mesta du behöver veta!
 • Välj Utskrifter för att få behändiga översikter av dina prestationer och val.
  • Utskriften KG: Gymnasiets periodbetyg ger dig ditt periodbetyg, med en sammanfattning av alla dina val årskursvis.
  • Utskriften KG: Valöversikt ger dig en sammanfattning av dina prestationer och val, enligt typ och årskurs.

Planering inför årskurs I

Vi är glada över att du valt att söka till vårt gymnasium. Ett av de roligaste projekten du nu har framför dig är att grubbla på vilka ämnen och studieavsnitt du vill läsa under din gymnasietid. Du har ett stort utbud att välja från.

Det är bra att veta att dina val i det här skedet inte binder dig till någonting. Det är förstås klokt att göra dem med eftertanke, och noggrant fundera på vilka lösningar som känns viktiga för dig. Däremot får du alltid ändra dig, om det visar sig att din ursprungliga plan trots allt inte motsvarar dina behov.

I det här skedet är det klokt att tänka på vad som känns som ”din grej”. Gillar du matematisk-naturvetenskapliga ämnen? Är du språkintresserad? Lockas du av samhällsvetenskaper? Bygg inledningsvis upp ett paket som motsvarar dina huvudintressen. Sedan kan du se lägga till studieavsnitt och ämnen som ytterligare kunde intressera dig.

Under ditt första studieår kommer du främst att läsa obligatoriska studieavsnitt. Förhoppningsvis får du senast under det här året en uppfattning om vilka ämnen du vill fördjupa dig i. Prata gärna med din familj och med dina kompisar om dina tankar och planer. Du får säkert goda idéer av dem, framför allt av äldre syskon och vänner som nyligen varit i samma situation som du. Det hjälper mycket då du gör dina fortsatta val!

Checklista

Vi vill göra det lätt för dig inför ditt första gymnasieår. Det betyder att det huvudsakligen räcker med att du tar ställning till de stora ämnesvalen. Det är följande:

 • Vill du läsa lång eller kort matematik?
 • Ska du läsa modersmålsinriktad finska, eller vanlig A-finska?
 • Vill du läsa ett B-språk? Du kan fortsätta läsa språket du studerade i grundskolan (B2), eller börja med ett nytt (B3). Hos oss kan du läsa tyska, franska eller spanska!
 • Om du vill läsa fördjupad fysik ska du gärna börja redan på årskurs I.
 • Du kan också välja mellan några fördjupade och valbara studieavsnitt om du hittar något som intresserar dig.
 • Du ska välja ungefär 60 studiepoäng till årskurs I. Ditt läsår blir tungt om du har väldigt många studieavsnitt. Om du däremot har för få hinner du kanske inte bli färdig inom tre år.

Kring GEA-tider publicerar vi vårt valkort och beskrivningarna av studieavsnitten för att planera ditt första år. Du kan förstås justera dina val då du inleder dina studier hos oss. Eller när som helst under din gymnasietid!

Om våra ämnen

Hur matar jag in mina val?

 • Om du går i Winellska skolan matar du antagligen in dina val i Wilma. Din studiehandledare hjälper dig med att mata in dem, och svarar gärna på eventuella frågor.
  Du måste logga in i Wilma från en webbläsare i en dator för att kunna mata in dina val. Du kan inte mata in valen i Wilma-appen.
 • Om du går i någon annan skola utanför Kyrkslätt hoppas vi att du matar in dina val med vår e-blankett. Den publicerar vi så fort GEA öppnat!

Vi hoppas att du matar in dina val med vår e-blankett.

Vi önskar att du matar in dina val senast 29 mars 2024.

Planering inför årskurs II

Efter tre perioder av gymnasiestudier har du säkert fått en bra uppfattning av vilka ämnen som intresserar dig, och vilka dina styrkor och svagheter är. Du har kanske också börjat fundera på vilka alternativ som skulle intressera dig efter gymnasiet. Nu är det dags för dig att planera ett program som speglar de här insikterna.

Under det andra studieåret avlägger du de flesta obligatoriska studieavsnitten du har kvar, och fördjupar dig i de ämnen du är intresserad av. De studieavsnitt du läser ska förstås gärna motsvara och stödja de studentprov du planerar att skriva. De flesta inleder sina studentprov tredje årets höst. Det kan finnas möjlighet att inleda studentexamen redan andra årets vår. Det ska i så fall planeras noggrant, tillsammans med studiehandledare och ämneslärare.

Du måste åtminstone ha avlagt de obligatoriska studieavsnitten i ett ämne för att få skriva studentprovet. Kom ihåg att studentproven också baserar sig på de nationella valfria studieavsnitten i ämnet. Vi rekommenderar att du dessutom läser lokala studieavsnitt i de ämnen du tänker skriva.

Om du inte ännu tänkt igenom dina val inför åk II har du stor hjälp av din studiehandledare och dina ämneslärare. Studieavsnittsmarknaden är ett utmärkt tillfälle för dig att höra mera om dina alternativ. Läs gärna grundligt igenom vår studieguide för att få en bra bild av alla de möjligheter som står dig till buds.

Du har kanske redan gjort dina val i ett tidigare skede? Det är alldeles utmärkt, då gäller det bara att se över paketet och eventuellt justera det en smula.

Då du gör valen inför årskurs 2 ska du redan fundera på vilka ämnen du mest sannolikt kommer att skriva i studentexamen. Detta för att du kan välja så många valbara studieavsnitt som möjligt i dessa ämnen och koncentrera dig på dem. Antalet obligatoriska studieavsnitt under andra året är också betydligt färre än under åk 1 så för att komma upp till 56-64 studiepoäng under åk 2 krävs att du sätter in egna val. Gör gärna en prioritering bland ämnena vad du är intresserad av och välj de ämnena istället för att ta “lite av allt”.

Håller du dig till ett 3-års program borde du efter åk 2 endast ha Mo 8 kvar av de obligatoriska studieavsnitten.

Checklista

 • Fundera på vilka ämnen du vill skriva i studentexamen.
 • Välj studieavsnitt i de ämnena.
 • Välj hellre flera studieavsnitt i de ämnena du är intresserad av än lite av allt.
 • Har du alla obligatoriska utom Mo 8?
 • Har du 56-64 studiepoäng på årskurs II?

Använd vårt valkort och vår studieguide som hjälp.

Val inför årskurs III

Under ditt sista studieår koncentrerar du dig huvudsakligen på dina studentprov, och på att fullborda gymnasiets läroplan. Din studiehandledare och grupphandledare hjälper dig att kolla att allt är i skick. Se till att alla dina obligatoriska studieavsnitt kommit med. Välj framför allt valfria studieavsnitt i de ämnen du tänker skriva studentprov i. Glöm inte prep-studieavsnittena!

I det här skedet är det meningen att du ska se till att du avslutar dina gymnasiestudier med flaggan i topp! Du ska vara färdig med ditt studieprogram i period III. Om du inte hunnit med det kommer det att vara mycket svårt att få ditt studieprogram färdigt till vårens dimission.

Senast i det här skedet känns det onödigt att läsa studieavsnitt som ren utfyllnad. Det betyder att du helst ska läsa sådana studieavsnitt som stöder dig i dina studentprov, och gärna också sådana som förbereder dig för nästa steg – studierna efter gymnasiet.

Det är aldrig fel att ha många studieavsnitt- välj hellre två för mycket än en för lite! Det finns alltid en risk för att något av studieavsnitten du valt inte blir av, eller att den är placerad i en ofördelaktig position. Du måste ha minst 150 studiepoäng då du går ut ur gymnasiet. Det finns ett tydligt samband mellan antal studiepoäng och resultat i t.ex. studentproven! Ju mer du har läst, desto mera kan du!

Kolla också att du får ihop minst 20 nationella fördjupade studiepoäng.

Kom också ihåg att välja de studieavsnitt som reperar lärokurserna i de studentprov du tänker skriva. De här studieavsnittena är utmärkta tillfällen för dig att fördjupa dig i ämnena, och förbereda dig för skrivningarna.

Checklista

 • Optimera ditt val med tanke på dina studentprov och fortsatta studier.
 • Försäkra dig om att du har alla obligatoriska studieavsnitt gjorda eller valda.
 • Välj studieavsnitt så det totala antalet studiepoäng blir minst 152-154 (du måste ha minst 150 sp).
 • Kom ihåg att du måste ha minst 20 fördjupade nationella studiepoäng.

Använd vårt valkort och vår studieguide som hjälp.

Hur matar jag in mina val?

Du matar in dina val i Wilma. Det gör du under menyalternativet Studier, där väljer du fliken Val.

Du måste logga in i Wilma från en webbläsare i en dator för att kunna mata in dina val. Du kan inte mata in valen i Wilma-appen.

Kom ihåg att du ska mata in bara sådana studieavsnitt som finns på valkortet för åk III. Om du matat in andra studieavsnitt plockar vi bort dem. Då vårt schema väl är färdigt är det förstås möjligt att välja andra studieavsnitt än de som finns på valkortet, förutsatt att det passar in i schemat.

Välj inte heller för många studieavsnitt. Vi kan inte bygga en vettig bricka om ditt totala antal studieavsnitt är orimligt stort. Om du har valt för många studieavsnitt (över 36 sp) putsar vi bort de överflödiga.

Ändringar i ditt studieprogram

Du kan förstås göra ändringar i ditt studieprogram under din gymnasietid. Det är däremot viktigt att du gör det tillsammans med studiehandledaren och ämnesläraren. På så sätt undviker du eventuella problem mot slutet av dina studier. Du ska framför allt inte avbryta ett påbörjat studieavsnitt utan att först ha diskuterat både med ämnesläraren och studiehandledaren. Ämnesläraren avgör om du kan hoppa av ett studieavsnitt och studiehandledaren avgör om ditt helhetsprogram tål förändringar.

Ändringar i studieprogrammet är möjliga förutsatt att de inte gör grupper överstora eller så små att de inte kan förverkligas.

Rektorn, studiehandledaren och ämnesläraren stöder och hjälper dig att planera och genomföra studieprogrammet. Eventuella ändringar måste vara väl motiverade, eftersom skolans planering bygger på de val studerande har gjort.

Vi vill att du justerar dina val inför en period senast en vecka före den börjar.