Planera dina studier

Då du studerar hos oss har du goda möjligheter att bygga upp ett personligt studieprogram. Redan från första början kan du välja kurser och ämnen som hjälper och stöder dina framtidsplaner. Vi hjälper alla till med din planering, men det är viktigt att du också aktivt engagerar dig i dina val.

Vi tycker framför allt att det är viktigt att du planerar dina studier på lång sikt. Ditt kursprogram ska reflektera målsättningen med dina gymnasiestudier, och det lyckas du bäst med om du alltid blickar minst ett läsår framåt. Det är mycket lättare att justera ett omfattande program en liten smula, än att bara tänka på en period i sänder.

Det är förstås också viktigt att du vet vilka krav som ställs på dig för att du ska kunna dimitteras från gymnasiet. De är inte speciellt många eller komplicerade. Försäkra dig om att du har koll på dem så kommer allt att gå riktigt bra!

Studieglädjen startar från Kygy.

Kygy-studerande

Ditt kursprogram

Följande punkter är bra att minnas då du planerar ditt studieprogram, oberoende av vilken årskurs du går på.

 • Du ska läsa minst 75 kurser under din gymnasietid.
 • De här kurserna fördelar du bäst över dina tre årskurserna så här:
  • Årskurs I: 28-32 kurser
  • Årskurs II: 28-32 kurser
  • Årskurs III: 14-18 kurser
 • Du ska läsa ungefär 50 obligatoriska kurser. Resten får du välja själv. Du planerar alltså själv 1/3 av ditt studieprogram.
 • Du ska läsa minst 10 fördjupade kurser under din gymnasietid.
 • Under ditt första år i gymnasiet läser du huvudsakligen obligatoriska kurser. På årskurs II-III är de flesta kurserna i ditt studieprogram sådana som du valt själv.
 • Du ska förstås välja sådana kurser och ämnen som du är intresserad av. Om kursinnehållet intresserar dig, kommer du antagligen att klara dig ganska bra!
Du väljer själv minst 1/3 av kurserna i ditt studieprogram.

Allt du behöver veta i Wilma

Du hittar en massa rapporter och sammanfattningar av dina prestationer och val i Wilma. Det är klokt att granska de här regelbundet, framför allt efter varje period då du blivit bedömd, liksom då du gjort ändringar i ditt studieprogram.

De finns huvudsakligen två meny-alternativ under vilka du hittar viktiga utskrifter och sammanfattningar.

 • Välj Studier för att få en tydlig sammanfattning av alla dina prestationer. Flikarna PSP och Prestationer visar dig det mesta du behöver veta!
 • Välj Utskrifter för att få behändiga översikter av dina prestationer och val.
  • Utskriften KG: Gymnasiets periodbetyg ger dig ditt periodbetyg, med en sammanfattning av alla dina val årskursvis.
  • Utskriften KG: Valöversikt ger dig en sammanfattning av dina prestationer och val, enligt kurstyp och årskurs.

Planering inför årskurs I

Vi är glada över att du valt att söka till vårt gymnasium. Ett av de roligaste projekten du nu har framför dig är att grubbla på vilka ämnen och studieavsnitt du vill läsa under din gymnasietid. Du har ett stort utbud att välja från.

Det är bra att veta att dina val i det här skedet inte binder dig till någonting. Det är förstås klokt att göra dem med eftertanke, och noggrant fundera på vilka lösningar som känns viktiga för dig. Däremot får du alltid ändra dig, om det visar sig att din ursprungliga plan trots allt inte motsvarar dina behov.

I det här skedet är det klokt att tänka på vad som känns som ”din grej”. Gillar du matematisk-naturvetenskapliga ämnen? Är du språkintresserad? Lockas du av samhällsvetenskaper? Bygg inledningsvis upp ett paket som motsvarar dina huvudintressen. Sedan kan du se lägga till studieavsnitt och ämnen som ytterligare kunde intressera dig.

Prata gärna med din familj och med dina kompisar om dina tankar och planer. Du får säkert goda idéer av dem, framför allt av äldre syskon och vänner som nyligen varit i samma situation som du.

Checklista

Vi vill göra det lätt för dig inför ditt första gymnasieår. Det betyder att det huvudsakligen räcker med att du tar ställning till de stora ämnesvalen. Det är följande:

 • Vill du läsa lång eller kort matematik?
 • Ska du läsa modersmålsinriktad finska, eller vanlig A-finska?
 • Vill du läsa ett B-språk? Du kan fortsätta läsa språket du studerade i grundskolan (B2), eller börja med ett nytt (B3). Hos oss kan du läsa tyska, franska eller spanska!
 • Om du vill läsa fördjupad fysik ska du gärna börja redan på årskurs I.
 • Du kan också välja mellan några fördjupade och valbara studieavsnitt om du hittar något som intresserar dig.
 • Du ska välja ungefär 60 studiepoäng till årskurs I. Ditt läsår blir tungt om du har väldigt många studieavsnitt. Om du däremot har för få hinner du kanske inte bli färdig inom tre år.

Medan du gör dina val inför ditt första gymnasieår håller vi på att slutföra vår läroplan. Det innebär att alla beskrivningar av studieavsnitten inte ännu är färdiga. Vi har ändå sammanställt en kort översikt av de valbara studieavsnitten, så att du ska få en uppfattning av det där lilla extra du kan välja!

Använd alltså vårt valkort och beskrivningarna av studieavsnitten för att planera ditt första år. Du kan förstås justera dina val då du inleder dina studier hos oss. Eller när som helst under din gymnasietid!

Om våra ämnen

Hur matar jag in mina val?

 • Vi hoppas att du matar in dina val med vår e-blankett. Den hittar du under länken

Kursval inför årskurs II

Efter tre perioder av gymnasiestudier har du säkert fått en bra uppfattning av vilka ämnen som intresserar dig, och vilka dina styrkor och svagheter är. Du har kanske också börjat fundera på vilka alternativ som skulle intressera dig efter gymnasiet. Nu är det dags för dig att planera ett program som speglar de här insikterna.

Om du inte ännu tänkt igenom dina kursval inför åk II har du stor hjälp av din studiehandledare och dina ämneslärare. Kursmarknaden är ett utmärkt tillfälle för dig att höra mera om dina alternativ. Läs gärna grundligt igenom vår kursguide för att få en bra bild av alla de möjligheter som står dig till buds.

Du har kanske redan gjort dina val i ett tidigare skede? Det är alldeles utmärkt, då gäller det bara att se över paketet och eventuellt justera det en smula.

Då du gör kursvalen inför årskurs 2 bör du redan fundera på vilka ämnen du mest sannolikt kommer att skriva i studentexamen. Detta för att du kan välja så många fördjupade och tillämpade kurser som möjligt i dessa ämnen och koncentrera dig på dem. Antalet obligatoriska kurser under andra året är också betydligt färre än under åk 1 så för att komma upp till 28-32 kurser under åk 2 krävs att du sätter in egna val. Gör gärna en prioritering bland ämnena vad du är intresserad av och välj de ämnena istället för att ta “lite av allt”.

Håller du dig till ett 3-års program borde du efter åk 2 endast ha Mo 6 kvar av de obligatoriska kurserna.

Checklista

 • Fundera på vilka ämnen du vill skriva i studentexamen.
 • Välj kurser i de ämnena.
 • Välj hellre flera kurser i de ämnena du är intresserad av än lite av allt.
 • Har du alla obligatoriska utom Mo 6?
 • Har du 28-32 kurser på årskurs II?

Använd vårt valkort och våra kursbeskrivningar som hjälp.

Hur matar jag in mina val?

Du matar in dina val i Wilma. Det gör du under menyalternativet Studier, där väljer du fliken Val.

Du måste logga in i Wilma från en webbläsare i en dator för att kunna mata in dina val. Du kan inte mata in valen i Wilma-appen.

Kom ihåg att du ska mata in bara sådana kurser som finns på valkortet för åk II. Om du matat in andra kurser plockar vi bort dem. Då kursbrickan väl är färdig är det förstås möjligt att välja andra kurser än de som finns på valkortet, förutsatt att det passar in i schemat.

Välj inte heller för många kurser. Vi kan inte bygga en vettig kursbricka om ditt totala kursantal är orimligt stort. Om du har valt för många kurser (över 32) putsar vi bort de överflödiga.

Vi önskar att du matar in dina kursval senast 28 februari 2021.

Kursval inför årskurs III

I det här skedet är det meningen att du ska se till att du avslutar dina gymnasiestudier med flaggan i topp! Efter period III på ABI-året ska du ha klarat av gymnasiets lärokurs med allt vad det innebär. Framför allt i det här skedet känns det onödigt att läsa utfyllnadskurser. Det betyder att du helst ska läsa sådana kurser som stöder dig i dina studentprov, och gärna också sådana som förbereder dig för nästa steg – studierna efter gymnasiet.

Det är aldrig fel att ha många kurser – välj hellre två för mycket än en för lite! Det finns alltid en risk för att någon av kurserna du valt inte blir av, eller att den är placerad i en ofördelaktig position. Du måste ha minst 75 kurser då du går ut ur gymnasiet. Det finns ett tydligt samband mellan kursantal och resultat i t.ex. studentproven! Ju mer du har läst, desto mera kan du!

Kolla också att du får ihop minst 10 fördjupade kurser.

Kom också ihåg att välja repetitionskurserna i de studentprov du tänker skriva. De här kurserna är utmärkta tillfällen för dig att fördjupa dig i ämnena, och förbereda dig för skrivningarna.

Checklista

 • Optimera kursvalet med tanke på dina studentprov och fortsatta studier.
 • Försäkra dig om att du har alla obligatoriska kurser gjorda eller valda.
 • Välj kurser så det totala antalet blir minst 76-77 kurser (du måste ha minst 75 kurser).
 • Kom ihåg att du måste ha minst 10 fördjupade kurser.

Använd vårt valkort och våra kursbeskrivningar som hjälp.

Hur matar jag in mina val?

Du matar in dina val i Wilma. Det gör du under menyalternativet Studier, där väljer du fliken Val.

Du måste logga in i Wilma från en webbläsare i en dator för att kunna mata in dina val. Du kan inte mata in valen i Wilma-appen.

Kom ihåg att du ska mata in bara sådana kurser som finns på valkortet för åk III. Om du matat in andra kurser plockar vi bort dem. Då kursbrickan väl är färdig är det förstås möjligt att välja andra kurser än de som finns på valkortet, förutsatt att det passar in i schemat.

Välj inte heller för många kurser. Vi kan inte bygga en vettig kursbricka om ditt totala kursantal är orimligt stort. Om du har valt för många kurser (över 18) putsar vi bort de överflödiga.