Föräldrahörnan

Bästa föräldrar! Vi är tacksamma över det förtroende ni ger oss – under tre år får vi jobba med era ungdomar, och hjälpa och stöda dem under en viktig och formativ period av deras liv. Det är ett ansvar vi tar väldigt seriöst. Vi jobbar hårt för att kunna erbjuda våra studerande en givande, mångsidig och utmanande studiemiljö, som också upplevs som trygg, hemtrevlig och välkomnande.


För många ungdomar innebär gymnasiestudier en aktiv självständighetsprocess. Då vill de målmedvetet själva ta ansvar för bl.a. sina studier, och alla tillhörande beslut. Det vill vi stöda och uppmuntra våra studerande i, genom att ge dem både frihet och handledning. En central del av det stödarbetet omfattar en aktiv kontakt med hemmet och föräldrarna, även om det inte alltid är lätt att hitta den rätta balansen. Vi vill framför allt att det ska kännas lätt för skolan och hemmet att vara i kontakt med varandra, både i trevliga och i svårare ärenden.

Tack till er för ert fina jobb

Wilma

I Wilma kan våra studerande se sitt schema och sina kursval, skriva ut sina periodbetyg, anmäla sig till tenter och studentexamen, följa upp sin frånvaro, kommunicera med sina lärare, och mycket annat. Också vårdnadshavarna har tillgång till Wilma, och många av de uppgifter som studerande ser.

Aktiveringsinstruktioner

1. Vårdnadshavare som loggar in på Wilma första gången:

Vårdnadshavare skapar sina användarnamn genom suomi.fi fullmakt. Gå in på den här sidan och mata in valfri e-post. Till e-posten skickas en länk via vilken det görs stark identifiering. Sedan söker man sitt barn via befolkningsregistercentralen och skapar själv koder till Wilma.

På kommunens webbsida finns info om hur man tar Wilma i bruk (länken finns under Grundläggande utbildning.)

2. Vårdnadshavare som har Wilma användarnamn sedan tidigare:

a) Om du skapat användarnamnet för en skola i en annan kommun än Kyrkslätt (dvs. om ditt barn gått grundskolan i t.ex. Sjundeå, Esbo eller Grankulla), måste du skapa helt nya koder (se punkt 1).

b) Om du skapat användarnamnet för Kyrkslätts kommun kan du använda samma namn men lägga till en roll och söka ditt barn på nytt, utan att behöva använda stark autentisering (se länken ovan > Förena roller i Wilma).

Problem? Kontakta antingen gymnasiets skolsekreterare, rektor eller kommunens huvudanvändare (se länken ovan), som kontrollerar att alla nödvändiga uppgifter finns i Studeranderegistret.


Då en studerande blivit myndig upphör vårdnadshavarnas tillgång till Wilma automatiskt. Med samtycke från studerande kan vi aktivera kontot igen.

Föräldrarnas verktygslåda

Gymnasiestudierna och studentexamen genomgår ständiga förändringsprocesser. Det är mycket att hålla reda på i dagsläget. Vi hoppas att du ska ha nytta av de här länkarna. Ta gärna kontakt om det är något du undrar över. Vi hjälper så gärna!

Sjukfrånvaro

Som en del av vår studerandevård vill vi fästa extra stor uppmärksamhet vid våra studerandes frånvaro. Vi vill dels jobba preventivt, dels kunna reagera fort om någon studerande börjar samla på sig frånvaro i en eller flera kurser. Wilma är till stor hjälp i det här arbetet.

Vi hoppas att också ni vårdnadshavare ska kunna hjälpa oss. Vi önskar att ni aktivt noterar i Wilma de dagar era ungdomar är tvungna att stanna hemma på grund av sjukdom. Det går också bra att ringa till kansliet om Wilma inte är ett alternativ.

Frånvaro kan matas in i Wilma eller anmälas per telefon, 040 126 93 77, från klockan 8 framåt.

Anhållan om ledighet

Vi hoppas naturligtvis att eventuella resor ska arrangeras utanför skolans arbetstider. Frånvaro innebär alltid extra arbete för alla involverade, och det är inte alltid lätt för en studerande att hinna ifatt resten av undervisningsgruppen om hen samlat på sig mycket frånvaro.

Vi förstår däremot att det inte alltid är lätt, eller ens möjligt, att placera in resor under lovet. Då önskar vi att våra studerande förbereder sig grundligt inför frånvaron genom att lämna in anhållan om ledighet. Till den anhållan ska bifogas de berörda lärarnas sammanfattning av vad studerande går miste om under frånvaron.