Kursmaterial och läroböcker

Vi jobbar både med traditionella böcker och digitala läromedel. Datorn är ditt viktigaste arbetsverktyg och ska alltid finnas med.

Boklista

Följande läromedel (tryckta eller elektroniska) använder vi under läsåret 2023-2024.