NYHETER

REPORTAGE

Hur påverkar distansstudierna egentligen oss studerande?
– Tips på hur man uppehåller
sin hälsa på distans

“Det är så många saker som helt uteblir i distansundervisning. Det finns mycket i närundervisning som inte går att ersätta.”

Studerande vid kyrkslätts gymnasium
Den pågående virusepidemin, COVID-19, påverkar oss alla mer eller mindre.

FAKTARUTA

  • Virussjukdomen, COVID-19, uppstod i slutet av 2019.
  • Viruset spred sig från Kina till resten av världen.
  • Viruset sprider sig som droppsmitta, t.ex. via hosta eller en nysning.
  • I Finland har det funnits ca. 5 738 bekräftade fall, och ca. 260 dödsfall.

Distansstudier, -undervisning och -jobb har varit en pågående diskussion runt om i världen under de senaste månaderna. På grund av den allvarliga situationen med coronavirus-epidemin har man blivit tvungen att ändra det vardagliga livet på flera olika sätt. Daghem och skolor stängdes den 13.3.20, öppningstider för butiker har ändrats, det har tagits fram regler som ska följas gällande att träffa andra människor och hur man ska skydda sig på bästa sätt mot viruset.

Distansstudier på gott och på ont

Beslutet om att skolorna stängs kom den 13.3, och distansstudierna började måndagen 16.3. Distansstudierna ser olika ut i alla skolor, en del har vanliga skoldagar och en del har uppgifter de ska göra under en viss tid. Man valde att inleda distansstudier eftersom det ansågs vara ett sätt att minimera spridningen av viruset bland unga. För många kan förändringen från vanlig skola till distansundervisning kännas jobbigt, men för andra kan det kännas bättre och lättare att göra sina arbeten på distans. Det kan också kännas skönt att “slippa” skolan till en tid, vissa känner mycket stress och ångest över att vara i skolan. Men för andra kan distansstudierna vara en dålig sak, det kan kännas jobbigt att vara hemma med sin familj hela tiden om man till exempel har problem eller något liknande hemma. Andra har det att de är mycket sociala personer och klarar inte av att vara längre perioder utan social kontakt med andra människor. Största delen av studerande ansåg i början att distansstudierna var en bra sak, eftersom man slapp skolan och behövde inte delta i lektioner på samma sätt som förr, det var när man trodde att karantänen bara skulle gälla i några veckor. Men mångas åsikter ändrades när de fick höra att karantänen skulle fortsätta ända till sommaren, vilket innebar bland annat ingen studentdimission eller vårfest. Det kom som en chock för många, det kändes nödvändigtvis inte så roligt mera att sitta hemma och delta i online-lektioner eller att inte få träffa sina vänner så mycket som man brukade göra.

Fysisk, psykisk och social hälsa

Fysisk hälsa anses vara den hälsan som berör kroppsrörelse i olika former, t.ex. motion. Psykisk, eller mental hälsa, är den hälsan som berör människors inre tillstånd av mentalt välbefinnande och tänkande. Social hälsa kan anses vara olika människorelationer.

Hur påverkar distansstudierna hälsan?

Distansstudierna och själva viruset har påverkat den fysiska delen av hälsan bland annat genom att gymmen och vissa ute sportplan har stängts, och olika sporter har slutat säsongen, vilket har lett till att många inte motionerar lika mycket som de brukade göra eller inte alls. Men det finns också de alternativen att man kan träna hemma med egen plan eller till exempel med en video från Youtube, man kan gå ut och jogga eller cykla, det finns mycket man kan göra under dessa omständigheter som ändå följer de givna reglerna, och många gör redan detta för att uppehålla den fysiska hälsan.

Den psykiska eller mentala hälsan påverkas nödvändigtvis inte av situationen och omständigheterna, det beror på personen eftersom alla upplever saker på olika sätt. För vissa kan den mentala hälsan ha blivit bättre under karantänen eftersom de får vara i sin egna lilla bubbla och göra saker ganska långt i sin egen takt, för vissa känns det också bättre att inte behöva vara i skolan bland andra människor för att det kan skapa stress och ångest. Men däremot finns det de personer som behöver träffa andra människor och vara och göra olika saker för att må bra, de behöver socialisera och hålla sig igång dagligen. För dem kan det kännas jobbigt att vara hemma och inte träffa andra dagligen, eller att inte få fara ut på samma sätt som förr.

Men vid sidan av sociala relationer kan också distansstudierna påverka den mentala hälsan, vissa kan uppleva det svårare att lära sig på distans via en datorskärm eftersom de inte kan vara närvarande på samma sätt och till exempel be om hjälp så som på vanliga lektioner i skolan. Medan det å andra sidan för vissa kan kännas bättre och lättare att lära sig på distans, eftersom man på ett sätt har mera tid att göra uppgifter och fördjupa in sig i ämnet på egen hand.

Hur det påverkar vår sociala hälsa har redan kort kommit fram, gällande sociala- och människorelationer. Vi är sociala varelser, vi behöver sociala relationer och kommunikation med andra för att fungera som personer. Att gå från att träffa och tala med andra dagligen, till det att man ser för det mesta bara sin familj kan kännas obekant för en del. Vi är vana att dagligen vara ute och göra olika saker ensam eller med andra utan att vi måste tänka på regler om hur långt från en annan person vi måste stå. Under dessa tider kan också en del relationer rubbas av att inte träffas lika mycket eller inte alls, och det kan påverka på den mentala hälsan för till exempel personer som anser att människorelationer är en jättestor och viktig del av deras liv.

Situationen och omständigheterna påverkar även vår ergonomi, gäller nödvändigtvis inte alla men för en del kan det påverka. I skolorna fokuserar man ofta på att ha bord och stolar som är bra för studerandes ergonomi, och som fungerar bra under långa lektioner eller prov utan att kroppen blir trött eller sjuk. Under distansstudierna är studerande för det mesta hemma i sitt egna rum och deltar i lektioner och gör skolarbete, vissa sitter eller ligger även i sin säng. Det är inte bra för ergonomin. Man borde helst sitta vid ett bord på en stol som känns bekväm och bra att sitta i under lektionerna, kanske de inte är lika ergonomiskt bra som skolans men det är ändå bättre än att sitta eller ligga i sängen.

Studerandes tankar kring sina distansstudier

Till artikeln intervjuades två gymnasiestuderande, en andra årets studerande från Kyrkslätts gymnasium, och en andra årets studerande från Gymnasiet Grankulla samskola. Även Kyrkslätts gymnasiums skolhälsovårdare intervjuades och hon delar med sig av professionella tips gällande hälsan under distansstudierna och karantänen.

Sara Bergman, studerande vid Kyrkslätts gymnasium

Sara Bergman, 18, är andra årets studerande vid Kyrkslätts gymnasium. Bergman anser att distansstudierna har fungerat ganska bra, men att det finns saker som känns svårare att göra på distans som t.ex. att be individuellt om hjälp, eftersom man inte kan bara räcka upp handen som på lektionerna utan man måste ringa upp eller skicka meddelande till läraren. Hon anser också att man inte får en lika bra undervisning på distans, det är mera självständigt arbete och man måste själv fördjupa sig i ämnet för att få lika bra undervisning som under vanliga lektioner i skolan.

-Jag tycker ändå att det har fungerat helt bra i vår skola. Man märker att lärarna faktiskt vill göra sitt bästa för att vi ska kunna lära oss, säger Bergman.

Enligt Bergman är vanliga skoldagar bättre än distansstudier, eftersom hon personligen lär sig bättre genom att vara närvarande under en lektion. Bergman förklarade ändå att det kändes skönt i början att vara hemma under distansstudierna, men att det blivit jobbigt nu när det hållit på en längre tid.
Ett tips som Bergman hade var att nu finns det gott om tid att prova på något nytt eller något man har velat göra en längre tid , man har ju inget annat än tid just nu. Hon anser också att det är viktigt att göra något som gör en själv glad eller får en själv att känna sig bra. Sista intervjufrågan handlade om åsikter och tankar kring distansstudierna som en helhet, om det är bra eller dåligt i långa loppet. Bergman svarade med:

-Jag känner att distansstudier är en helt bra och fungerande sak, men att det inte vinner över riktig skolgång. Det är så många saker som helt uteblir i distansundervisning. Det finns mycket i närundervisning som inte går att ersätta.

Martina Aspelin, studerande vid GGs

Martina Aspelin, 17, är andra årets studerande vid Gymnasiet Grankulla samskola. Till skillnad från Bergman anser Aspelin att distansstudierna är en bra sak.

-Som person är jag ganska lat, vilket kan vara orsaken till varför jag anser att distansstudierna är en bra och fungerande sak för mig personligen, till skillnad från mina vänner som anser att det är en jobbig sak att studera på distans, säger Aspelin. Men det hon anser att är negativt med distansstudier och -undervisning är att man inte lär sig lika bra, eftersom man har mycket mera saker som distraherar en och motivationen kan vara ganska låg. Aspelin anser också att i början verkade det som att lärarna inte fattade hur mycket arbete de ger åt sina studerande, men det har nu ändrats och det är inte lika stressigt mera. Till skillnad från Kyrkslätts gymnasium har Gymnasiet Grankulla samskola varje vecka ett Meet samtal med alla studerande, en veckosamling med hela skolan. I Grankulla har de inte heller “vanliga” lektioner som i Kyrkslätts gymnasium via Meet, de jobbar mera självständigt under veckan och har ibland Meet när läraren meddelar om det.

Aspelin berättade att distansstudierna och viruset inte har påverkat hennes mentala hälsa så mycket, hon har tappat en aning motivation med skolan men hennes humör har inte ändrats eller påverkats på ett negativt sätt. Allt detta har också väckt tankar hos henne, hon funderar på hur länge det här kommer att fortsätta, hur det kommer att se ut när det tar slut och om klimatet kommer att bli dåligt igen. Några tips Aspelin hade var att lyssna på musik, gå på promenad, vara med någon vän (social distancing förstås), prata ut om saker med någon och att se på Netflix. Till slut svarade Aspelin på frågan om hur allt detta är som helhet, hon svarade med:

– Skulle inte vilja ha distansstudier hela min skoltid, men det känns roligt att ha en liten förändring, förklarar Aspelin.

Tips från skolhälsovårdaren
Antonina Carlberg, skolhälsovårdare vid Kyrkslätts gymnasium

Antonina Carlberg är skolhälsovårdare vid Kyrkslätts Gymnasium, Carlbergs tips på hur man uppehåller sin fysiska, psykiska och sociala hälsa, var att man bl.a. håller rutiner, håller dygnsrytmen, håller pauser vid behov, gör skolarbeten och äter regelbundet. Carlberg anser också att det är viktigt att hålla kontakt med sina vänner, antingen via nätet eller t.ex. genom att gå på promenader tillsammans. Man ska inte bli ensam om man mår dåligt eller känner sig nedstämd, man kan tala med sina vänner, sin familj, eller personalen i skolan. Carlbergs tips för att ha en bra ergonomi på distans är att sitta vid ett bord med en bra stol, stå upp emellanåt för att sträcka på sig, eller att göra någon pausgymnastik. På frågan om att vad hon anser att kan vara positivt eller negativt med distansstudier eller undervisning, svarade Carlberg:

-En fördel som jag kanske tolkar är att man uppskattar skolan mera, förstår betydelsen av närvaro i skolan.

En del elever har även berättat för henne att de anser att distansstudierna kan vara positivt eftersom man får själv bestämma en del om hur dagen ser ut, man får t.ex. sova längre och göra saker i sin egen takt.

Om det är något man är orolig över eller om man behöver någon att tala med, så är det möjligt att kontakta vem som helst i vår personal i skolan. Alla kontaktuppgifter kan man hitta på Kyrkslätt gymnasiums hemsida, här är skolhälsovårdens kontaktuppgifter: Hälsovårdare Antonina (Nina) Carlberg, tel 040 126 9145 antonina.carlberg[at]kirkkonummi.fi

Är distansstudier och -undervisning i långa loppet bra?


I början var distansstudierna bra och det var skönt att slippa att gå till skolan, men nu när det har hållit på längre så har det börjat kännas jobbigt för många. Lärarna försöker sitt bästa med att ge en liknande undervisning som vi får i skolan, men det finns ändå vissa saker som faller bort på distans och som gör det svårare att lära sig. Det finns dagar när man är motiverad och gör så mycket skolsaker som bara möjligt, och sedan finns det dagar när man med nöd och näppe orkar delta i en Meet under lektionen. Som helhet har distansstudierna har varit en helt bra förändring för oss alla, man har fått mera tid för sig själv. Men att det har fortsatt så här länge känns inte mera så roligt, det är mera jobbigt och motivationen börjar småningom ta slut. Men snart är det sommarlov så man klarar nog av det här. Ta hand om dig och kontakta skolhälsovården om det är något du behöver hjälp och råd med.

Ella Törn
ella.torn@edu.kirkkonummi.fi

Studieglädjen startar från Kygy.

Kygy-studerande