Emilia Karlsson, student år 2016

Jag blev student våren 2016 och började samma höst studera vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Jag har en kandidatexamen i nationalekonomi och planen är att efter mitt utbyte i Kanada fortsätta med mina magisterstudier.

Varför jag valde Åbo Akademi beror till största delen på att jag blev så positivt överraskad hur bra känsla jag fick av Abi dagarna då vi besökte Åbo. De andra var att jag pratade med studiehandledaren och hon gav olika förslag på skolor jag kunde söka till. Jag fick den känslan att handelshögskolan var ett bra val ifall man var osäker på vad man ville göra.

Tänkte även på att ta ett mellanår men är glad att jag inte gjorde det. Nu får jag som väldigt ung en magisterexamen och har god tid på mig att t.ex. byta helt bransch ifall jag vill det.

Jag minns att jag trivdes superbra i Kyrkslätt! De bästa med skolan var att den var så liten så man kände alla. Jag kommer ihåg hur engagerad alla var i min årskurs, till exempel då vi skulle ordna Abi-video så deltog t.o.m. lärarna med goda skämt.

Jag uppskattade också jättemycket att lärarna vid Kyrkslätts gymnasium var så engagerade, och att de verkligen vill studerandes bästa. Dessutom fick man vara med om en massa. Jag var till exempel på resa till Nice med min franska grupp.

Mycket av det jag lärde mig under gymnasiet ar varit till stor användning. Framför allt är jag tacksam över att vi hade presentationer framför klassen. Hatade det mest av allt men hjälpte mig att bli bättre på det. En annan sak är entreprenörskapskursen där jag drev mitt företag ett läsår. Den har varit till STOR hjälp. Har fått jobb tack vare den och fick en bra inblick i vad jag senare studerade vid ÅA.

Ett råd jag skulle vilja ge till dagens gymnasister gäller året efter skrivningarna. Ofta brukar gymnasister vara trötta på att studera efter studentskrivningarna. Jag skulle ändå föreslå att satsa på att ha någon sorts plan än att bara hålla ett mellanår. Detta motiverar även en mera till att läsa på studentskrivningarna om man vet lite vad man vill göra efter det.

Du skall ändå inte stressa ifall du inte har nån aning om vad du vill göra med ditt liv, testa dig fram och våga pröva på nya saker.

Kom också ihåg att ta hand om dig själv under studentskrivningarna! Just i den stunden känns det som att världen går under om man inte presterar bra men av min erfarenhet så hittar man alltid sin plats efter gymnasietiden. Kom ihåg att lärarna är där för att hjälpa dig så du kan alltid gå och tala med dem.