Ida Granö, student år 2017

Jag blev student våren 2017. Jag studerar nu bioinformationsteknologi vid Aalto universitetet, och arbetar i en forskningsgrupp vid universitetet.

Jag var intresserad av naturvetenskaper, och ville fortsätta studier inom flera av dessa (matematik, biologi, kemi, fysik) samt lära mig programmering. Bioinformationsteknologi erbjöd detta, och även en möjlighet att inrikta mig på hjärnan och neurologi. Det var ett naturligt val för mig.

Jag har många fina minne från Kyrkslätts gymnasium. Främst minns jag undervisningen, t.ex. matematik med vår lärare Stefan, biologidiskussioner om genetik och bioteknik, många essäer och textkompetenser. Studerandet kändes lätt och intressant.

I Kyrkslätts gymnasium uppskattade jag allra mest lärarkåren, som behandlade studeranden rättvist och kunde ta i beaktande individuella behov.

Jag har haft mycket nytta av mina gymnasiestudier. Med tanke på studierna, har matematiken och kritiskt tänkande varit de absolut viktigaste kunskaperna och färdigheterna som utvecklats under gymnasietiden.

Jag skulle gärna hälsa dig, gymnasist, att du inte ska vara rädd för universitetsstudier. Det är också fiffigt att söka till högskolor även om du inte vet exakt vad du vill studera. Det stänger inga dörrar, och kan hjälpa dig hitta det rätta för dig.