Petra Kaivola, student år 2014

Jag heter Petra Kaivola. Jag blev student från Kyrkslätt gymnasium på våren 2014. Efter studentskrivningarna sökte jag in till Åbo Akademi för att studera logopedi, och började där direkt på hösten 2014. Jag fick min magisterexamen på våren 2019 och jobbar nuförtiden som talterapeut på den privata sidan i Esbo. Nu när jag tänker bakåt i tiden så vet jag faktiskt inte varför jag valde att studera till talterapeut. Det var en idé som jag fick redan under åk 9 och den idén fanns kvar och jag är otroligt nöjd med mitt yrkesval.

Från min studietid i Kyrkslätts gymnasium minns jag bäst gemenskapen, att det var ett lite mindre gymnasium var något som jag uppskattade och som passade just mig. Utan att tänka på specifika ämnen som jag haft nytta av så finns det en hel del andra färdigheter som utvecklas under gymnasietiden. Det som jag själv mest haft nytta av är färdigheter som att jobba i grupp, lära sig studietekniker som passar just en själv och att småningom bli källkritisk och ifrågasätta saker. Dessa är färdigheter som behövs under fortsatta studier och de är färdigheter som fortsätter att utvecklas fortfarande. Att utveckla bra studietekniker redan under gymnasietiden har en stor inverkan speciellt på universitetsnivå där kraven blir betydligt högre. Utifrån ämnesstudierna skulle jag lyfta fram psykologin. Eftersom man har psykologin som biämne då man studerar logopedi har det varit bra att få en grund redan i gymnasiet.

Till dagens gymnasie-elever skulle jag ge som tips att fokusera på studierna redan under gymnasietiden speciellt om man har en tanke om vad man vill fortsätta studera. Om man inte ännu har en klar tanke om fortsättningen är det inget man behöver stressa för, man har alltid tid att omskola sig ifall det första yrkesvalet inte är exakt det man vill. Fast jag själv redan har ett yrke jag tycker om, är jag ganska säker på att jag kommer att studera något nytt ännu i fortsättningen.